Банките, които предлагат най-евтините ипотечни кредити

Най-изгодни ипотечни кредити

Кредитите за недвижими имоти могат да се получат както от банкови, така и от небанкови институции. Небанковите кредити са все по-популярни сред потребителите, уморени от вечната и безкрайна бюрокрация на банковите дружества.

Небанкови предложения за ипотечен кредит могат да бъдат намерени в офертите на някои кредитни компании, склонни да отпускат по-големи парични суми. По отношение на достъпа, фирмите за бързи кредити не са толкова прецизни в проверката на доходите и кредитната история. Главни техни предимства са достъпността и гъвкавостта при отпускането на ипотечни кредити. Именно затова небанковите ипотечни кредити стават все по-популярни и предпочитани сред потребителите.

СРАВНИ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ТУК 

 

Изгодни жилищни кредити

При банковите заеми възрастта следва формулата възрастта плюс погасителния период не трябва да надвишават 65 години, защото там става въпрос за дългосрочни потребителски или ипотечни кредити. Така например, ако сте на 50 години ще трябва дълго да преговаряте за заем със срок на погасяване от 15 години. Тъй като бързите кредити обикновено са с малки суми и малък погасителен период, при тях възрастовата граница е чувствително по-висока.

 

Изгоден ипотечен кредит

Небанковите финансови институции, които отпускат кредити за недвижими имоти, се фокусират върху стойностите на обезпеченията, а не върху доходите на клиентите или върху статута им на служители в организациите, в които работят. Всъщност много от небаноквите дружества, които предоставят такива средства за недвижими имоти, дори не изискват доказателство за доходи или стаж на работното място.

 

Къде са най-изгодните ипотечни кредити?

Когато сте в затруднена финансова ситуация, небанковият заем за недвижими имоти може да бъде оптимално решение, като се има предвид, че сумата, която искате да получите, е голяма и не можете да покриете необходимите критерии на банките. За отпускане на такъв заем за недвижими имоти те имат редица изисквания.

Небанковите финансови институции, напротив, позволяват достъп до заеми за недвижими имоти при доста изгодни и прозрачни условия.

Сред основните предимства на небанковите дружества са, че не се изисква доказателство за доход и не се изисква документ за осигурителен стаж от работодателя, нужни са ви само свързаните с имота документи – акт за собственост, акт за регистрация и кадастрални книжа.