Кредити Англия

Заемите за българи вече нямат ограничения и ако сте в страна членка на ЕС имате право да кандидатствате за заем. Тези заеми се отпускат трудно, но не е и невъзможно. Повечето искания на българите за кредити представляват молби за ипотечни заеми като заеми за недвижими имоти. Тъй като човешките нужди са различни, в тези случаи исканията за кредити могат да бъдат сред най-разнообразните. Тук са заемите с краткосрочен план, заемите поискани от порядъка на стотици евро или за инвестиции от порядъка на хиляди и стотици хиляди евро. Не се пренебрегва и желанието да се инвестира в хора, култура и образование.

 Заеми за българи в Англия от български кредитори

Изхождайки от концепцията, че реалността на хората в Обединеното Кралство ги изправя пред редица предизвикателства, заемите за наши сънародници там, са едни от най-популярните видове заеми, предлагани от банковите и небанковите финансови институции. Като цяло, заемите от базирани на територията на страната кредитни дружества, които се отпускат на българи, живеещи в Англия, се различават в известна степен от заемите за българи, които живеят в България.

 

Заеми за българи в Англия от английски кредитори

Най-общо казано, документите, които изискват банковите и небанковите финансови институции в Англия, се отнасят до документи за самоличност, документите, доказващи постоянен доход, разрешението за пребиваване в страната, където кандидатът живее, разрешението за работа, издадено от компетентните органи на съответната държава, извлечения от сметки, документи, удостоверяващи плащането на осигуровките и данъците, както и цялостното фискално досие.

 

Сбъдването на „европейската мечта“ ни освобождава от ежедневните ни притеснения, че животът ни е по-лесен, доходите ни са по-високи, но не бива да забравяме за отговорностите, които имаме в чужда държава. Важни са средствата за съществуването и поддържането на здравето, които са жизненоважни за човека и които, от своя страна, струват пари.