Бързи кредити без обезпечение

Оглеждате се за бърз кредити без обезпечение

Как се получават бързи заеми без обезпечение и защо се различават от другите? Както и при други видове кредити, имате нужда от лична карта и всеки документ, който може да докаже постоянен минимален доход за бързия небанков кредит без обезпечение, би ви бил от полза. При заем без обезпечение е добре да може да представите поне доказателство за заплата или поне, че получавате постоянен доход от някакъв източник.

 В случай на бърз небанков заем без обезпечение, парите се отпускат въз основа на документ, който може да удостоверява, че получавате месечни доходи. Това може да бъде например извлечение от сметката ви за пенсия, месечни плащания от наем или обезщетение за безработица. Разбира се, ако сте наети по договор за трудово правоотношение, можете да представите ведомостта или други полезни документи.

Ако разполагате с мобилно или фиксирано устройство, поддържащо интернет, можете да получите достъп до кредитни организации, които имат електронна платформа. Ако спешно искате заем, можете да изберете сума и период на погасяване и да кандидатствате за заем директно.

Ето как можете да намерите онлайн кредитор

В България необезпечените заеми се отпускат от небанкови финансови институции. Тези институции действат законно, защото са легализирани от БНБ. Разликата между тези фирми и банките е, че дейността на фирмите не е урегулирана толкова стриктно от закона, по отношение на това, че фирмите могат да отпускат заеми на по-голям кръг от хора, не са длъжни да извършват строг подбор на кандидатите и приемат като доход по-широк спектър от източници. Кредитните компании също така не са структурирани на толкова много нива и избягват излишната бюрокрация. Ето защо, те работят по много по-ефективна и бърза програма. Техният гъвкав режим улеснява управлението и поддържането на необезпечените заеми. Тези институции предоставят опции да кандидатствате за кредит чрез онлайн линии, имейл, телефон или SMS.

В България всяка кредитна компания може да ви заеме пари, когато ви трябват бързо. Обръщайте внимание на лихвите и се уверете предварително, че ще имате време да изплатите този вид кредит.