Бърз кредит от банки – възможности

Бързи кредити от банки без поръчител

И банките, и другите финансови институции искат само лична карта, така че бърз кредит от банка в наши дни е напълно възможен. С този пост ще обясним какви документи са ви необходими за да изтеглите бърз кредит от банка и ще сравним услугата с бърз кредит от небанкова финансова организация.

По принцип предимството на кредитните компании до момента пред банките се изразяваше в това, че банките изискваха много документи. Те отчетоха този свой минус и вече необходимите документи при отпускане на кредит за лични нужди в повечето банки се изчерпват с това да им представите лична карта.

 За да достигнат до възможно най-много клиенти, банковите институции започнаха да опростяват процедурите за получаване на заем, както и скоростта за извършване на разглеждане на документи, одобрение и отпускане на желаната сума. Минимизирането на необходимия брой документи улеснява получаването на паричната сума, от която кандидатът се нуждае. Повечето банки имат условие кредитоискателят да има поне няколко месеца трудов стаж на настоящото си работно място. Минималният срок за получаване на бърз кредит може да варира при отделните финансови институции.

С прости думи можем да заключим, че има възможност за отпускане на бърз кредит от банка, ако лицето, което подава заявлението, докаже, че има поне няколко месеца трудов стаж при последния си работодател и при условие, че има сключен трудов договор за неопределен срок. Другото основно изискване е да се докаже определен лимит на доходи, който да обоснове отпускането на заема. Ако кредитоискателят може да представи извлечение от банковата си сметка и по този начин покаже какви са неговите приходи и разходи на месечна база, то банките могат бързо да съобразят дали да одобрят искането за кредит. Някои от банките дори вече имат специализиран заем за лични нужди, за който може лесно да се кандидатства онлайн.

Банковите бързи кредити са предназначени за хората, които искат заем възможно най-бързо

Съществуват банки, които отпускат както рефинансиране, така и потребителски кредити в малък срок. Комисионите за тези услуги бяха значително намалени в сравнение с предходните години, така че банките предлагат различни суми без такси за администрация, разглеждане на документи или такса за преждевременно изплащане на задълженията.

Чрез интернет потребителите могат да намерят и редица небанкови институции, които  предлагат няколко форми на бърз кредит само с лична карта. Въпреки това те все още практикуват високи лихвени проценти, така че всички класически банкови кредит остават по-изгодни от тази гледна точка.

Небанковите дружества също имат голямо разнообразие от оферти в това отношение. Така в категорията фирми, които искат само лична карта за отпускане на средства, влизат редица кредитни компании. Финансирането се отпуска при минимални условия, на които кандидатите трябва да отговарят. ГПР при кредитните компании подчертава, че няма нужда от ипотечни гаранции.