Вдигане на лимит на кредитна карта

Как да вдиганете на лимит на кредитна карта

Обмисляте вдигане на лимит на кредитна карта – тази статия е точно за вас. Тук ще намерите отговори на всички ваши въпроси.


Ако използвате този инструмент за плащане правилно, той увеличава възможността за плащане и не влияе неблагоприятно върху състоянието на семейния бюджет. По отношение на това как да увеличите лимита на кредитната си карта, има няколко прости начина за решаване на този проблем.


Хората, които познават финансовата дисциплина, използват кредитни карти, за да правят скъпи покупки, а не просто да ги използват в ежедневието. Дълго време никой не спори за ползите от този финансов инструмент ако го използвате с компетентен подход. Отделете няколко минути от времето си и научете за прости начини за увеличаване на сумата по сметката на вашата банкова карта. Какво казват цифрите Според данните кредитният лимит на банкови карти в цялата страна е намалял средно с 14,6%. Намаляването на лимита на картите беше извършено с цел по-ефективен контрол на риска от невъзстановяване на привлечени средства и за минимизиране на финансовите загуби на банките. Експертите смятат, че ще бъде трудно да се постигне увеличение на този показател в близко бъдеще. Но в момента все още не е невъзможно. Първият начин е да се свържете с друга банка или кредитна институция и да поискате издаването на нова кредитна карта с по-висок лимит.


Вторият начин да увеличите кредитния си лимит е да работите със вече съществуващата си кредитна карта. Необходимо е единствено да убедите банката във вашата повишена платежоспособност. За повече увереност можете да опитате и двата варианта едновременно.


Концепция за кредитен лимит


Кредитният лимит на банкова карта е фиксирана сума, определена от финансовата институция по сметка, която собственикът на пластмасовата пластина може да използва. Естествено обаче тези пари трябва да бъдат върнати на кредитора с лихва. Изключение е навременното възстановяване на сумата по време на гратисния период. В същото време банката не начислява лихва за използването на привлечени средства. Кредитната карта работи по същия начин като дебитната карта. Разликите между тях могат да се видят при осребряване на средства от картовата сметка. При теглене на пари от кредитни карти банковата организация начислява комисионна и има ограничения за тези операции. Точно това е дневният лимит. Това е стойността на сумата, която собственикът на кредитната карта има право да тегли в рамките на един ден. Някои кредитни карти имат месечен лимит.

Вдигане на лимит на кредитна карта 2

Един прост пример: Да речем, че месечният лимит на кредитната карта е 3000 лева. В същото време можете да теглите до лева 100 лева от сметката на картата на ден. Това означава, че в рамките на един месец картодържателят може да изтегли не повече от 3000 лева.

Тези условия се уреждат от договора за кредитна карта, който картодържателят подписва при получаването му и могат да бъдат най-различни. Документът съдържа всички ограничения и условия за погасяване на дълга и е изключително важно да се запознаете добре с тях предио подписването.