Гражданска отговорност

При гражданската отговорност се покриват всички отговорности и действия, които е причинил застрахованият клиент по негова вина на трето лице. Всяко МПС в България трябва да има тази застраховка, тя е задължителна за всички и се изключва от дата до дата за едногодишен срок.

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ:

Щетите, които вашият застраховател трябва да покрие, са лимитирани до едно определено положение. Този лимит зависи от това, къде се е случило събитието, в коя държава. У нас таванът е 700 хиляди лева, когато става въпрос за едно лице, за повече пострадали хора сумата е един милион лева. Когато обаче вредите с имуществени този лимит 200000 лв. Това означава че вие ще трябва да покриете всяка сума над този лимит, ако размера е по-голям и вие лично ще трябва да платите на човека, който е потърпевш.

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Когато сключвате гражданска отговорност вие представяте талон за регистрация на вашето МПС, също така попълвате една полица въпроси, на които да отговорите честно и верно. При сключената по този начин застраховка с полица не получавате квитанция. За доказателство, че е платено служи самата полица. Тя се издава от Министерството на финансите. Ако притежавате повече от едно МПС, да се разберете за различен договор на застраховката. Към него ще бъдат описани характеристиките на вашите МПС. Ще ви бъдат дадени стикер и талон за вашата застраховка. Стикера се лепи отпред на стъклото с неговата лява част, а талона става неразделна част от полицата и подлежи на проверка, когато ви спрат на пътя.

СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА:

Когато се налага да прехвърли вашето МПС на друг човек, застраховката няма нужда да се прекрати, и тя се прехвърля на новия собственик и той поема всички задължения и права по нея. Вие сте длъжни до седем дни след продажбата да уведомите вашия застрахователен агент, че сте продали мпс-то. В противен случай има вероятност компанията да търси от вас неплатените вноски, ако има такива.