Защо е нужна застраховката по кредит?

Съществуват различни ситуации, в които се налага тегленето на кредит. Такива са – за покупка на нов дом, покриване на образователни разходи или справяне с неочаквани медицински сметки. Не е тайна, че те може да са голямо облекчение в моменти на финансова необходимост.

В живота, обаче, настъпват и неочаквани обрати, за които не сме и помисляли, когато сме предприемали тази стъпка. В тези случаи, е добре да гарантираме, че нашите задължения ще бъдат изпълнени, като това се случва чрез застраховка по кредит.

Какво представлява тя и защо е толкова важна, разберете в следващите редове.

Какво представлява застраховката по кредит?

Дори по време на някои рутинни дейности в ежедневието си се сблъскваме с множество рискове. Те може да повлияят на възможността за погасяване на този вид задължения. За да се предпазим от подобни ситуации, застраховката по кредит се явява изключително полезен инструмент. 

Същността ѝ е да защити кредитополучателя в ситуации, които биха му попречили да изплаща редовно своето задължение. Това е особено полезно при ипотечни и потребителски заеми, тъй като обикновено те се сключват за по-големи суми и за връщане през дълъг период от време, споделят от Групама Застраховане.

Застрахователната полица предоставя условия за покритие на различни рискове. Такива може да са безработица, инвалидност, болест или дори смърт. При настъпване на застрахователно събитие – изпълнението на тази защита се изразява в изплащане на обезщетение от застрахователя до кредитодателя.

Защо е важна застраховката по кредит?

Ето някои от основните причини за важността ѝ:

  1. Сигурност

В случай на неочаквани събития, водещи до загуба на доходи или до тяхното намаляване, гарантира обезщетение на задължението.

  1. Финансова стабилност

При здравословен проблем или безработица, подсигурява финансите.

  1. Защита на имуществото

Възпира продажбата на имуществото ви от банката, ако не може да върнете изтеглената сума, както обикновено се процедира в такава ситуация.

  1. Спокойствие

Осигурява спокойствие, защото в случай на непредвидени обстоятелства – знаете, че с вашето семейство сте защитени. Така те няма да наследят вашите задължения и да изпитват тази тежест.

  1. Правна сигурност

При отпускане на ипотечен заем – тя може да е задължителна.

Много хора приемат застраховката като допълнителна сума, която трябва да платят. Всъщност това е начин да се подсигурите и се явява като инвестиция за бъдещето и спокойствието поради непредвидимите рискове, които носи животът.