Ипотечен кредит за пенсионери

Възможно ли е ипотечен кредит за пенсионери

Пенсионерите са много уязвима група в обществото. Особено, що се отнася до финансови параметри. Но тези хора заслужават и имат правото на добър живот. Има банки, които биха отпуснали ипотечен кредит на пенсионери и такива, които няма да го сторят.

 Ипотечния кредит означава да заложите някаква недвижима собственост. Такава, притежавана от пенсионер, не би трябвало да има някаква по-различна стойност. Пенсионерите, освен това, имат постоянни приходи от пенсии. Това е важно за кредитната институция, като гаранция за изплащане на кредита. Да не говорим, че има и такива пенсионери, които продължават да работят. На тях още по-трудно може да им бъде отказан ипотечен кредит.

Освен банките, много фирми за бързи кредити също отпускат заеми на пенсионери. Става въпрос предимно за потребителски кредити, чиито изисквания не се различават много при пенсионерите.

Все пак, при отпускане на ипотечен кредит за пенсионери, банковите институции запазват правото си да проучат добре кредитоискателя.