Как да изтегля кредит като съм с лошо цкр

Да получите кредит без проверка на кредитния Регистър не е толкова трудно. Може да потърсите фирми, които рекламират своята дейност например с “Ние предлагаме кредити без проверка в ЦКР”. Това е решение за всеки.

 

Как да изтегля кредит с лоша кредитна история от банка?

Откажете се да търсите от банките заем, ако сте в черния списък на базата данни а ЦКР.
Небанковите финансови институции не са толкова строги и понякога пренебрегват факта, че в даден момент сте допуснали просрочия или малки закъснения. Някои фирми са склонни да ви отпуснат заем, ако преценят, че в момента имате добра кредитоспособност, така че дори да имате неплатени суми в ЦКР, ще одобрят заявлението ви за кредит.

Небанковите дружества са подходящи за лица, които са имали неплатени задължения поради проблеми, възникнали по време на договора за кредит по независещи от тях причини.

Това не означава, че не проверяват базата данни на ЦКР. Всъщност те правят справка в базата данни с просрочени задължения, но в зависимост от кредитната ви история могат да ви отпуснат заем. Или дори за всеки отделен случай.
Ако имате негативна кредитна история, но не по ваша вина е добре да изплатите дълговете си междувременно. Тогава фирмите могат да одобрят вашето заявление и дори да ви предложат стандартни условия.

Как да изтегля кредит без трудов договор

Трябва да се подчертае, че за кредитните компании, които отпускат заеми на хора с влошена кредитна история, е важно да имате доход. Те обаче, за разлика от банките, не изискват дохода да бъде от заплата по трудов договор, а какъвто и да е доход.

За да се вземе такъв кредит от кредитна компания, се изисква:
• Да сте на възраст поне 18 г.;
• Да имате лична карта;
• Да имате източник на доход (независимо дали е заплата или друг източник).

Както виждате, не е толкова трудно, колкото си мислите да бъдете одобрени за заем, дори и да сте в базата данни. Най-доброто, което може да направите е да погасите напълно заема, който сте теглили в миналото и да заличите отрицателната си кредитна история от ЦКР.
Ако сте проверили ситуацията в Регистъра, е добре да знаете, че и небанковите институции го правят. Но това не означава, че не можете да вземете назаем, ако имате спешен случай. Фирмите ще ви отпуснат заем, дори и да не погасите дължимите вноски по старото задължение, но за тях вие ще бъдете рисков клиент и може да ви начислят малко по-висока лихва, за да се застраховат.