Как да си проверим кредитната задлъжнялост?

Въпреки че, напоследък много шум се вдигна за опазването на личните данни, все още има шанс някой да ви ги открадне и да изтегли кредит на ваше име. Българската Народна Банка, подготвена за всякакви нелоялни практики, е създала Централен кредитен регистър, където фирмите и физическите лица могат да проверят кредитната задлъжнялост до 5 години назад. Идеята е следната: Ако не се води никаква отчетност, много хора ще теглят кредити, няма да ги покриват, а вместо това ще кандидатстват за нови. Фирмите за кредити няма как да разберат, дали срещу тях стои редовен платец или не, и ще отпускат кредити, които може никога да не им се върнат. Като допълнение към основната идея, достъп до кредитната си история получават и физическите лица, след попълване на лесна справка и подаването ѝ в БНБ.

 


КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >>


Как изглежда справката за кредитна задлъжнялост?

Първо, трябва да уточним, че данните се пазят до 5 години, след това може да се изтрият, ако се подаде молба за това. В самата справка има информация не само за отминалите кредити, но и за настоящето състояние. Информацията е разделена в 4 графи – „Загуба“, „Необслужван кредит“, „Под наблюдение“ и „Редовен“.

Без значение, дали сте били редовни платци, ако имате кредит, то ще бъдете в някоя от графите, просто за да се отчете, че сте имали някакви кредитни отношения с институция. Това, което не присъства в регистъра са задълженията към близки и приятели и задълженията към нерегистрирани фирми, които раздават заеми. Искаме да обърнем внимание, че да се тегли кредит от неригистрирана фирма за кредити е незаконно и освен това носи много рискове. Длъжниците по никакъв начин не са защитени от държавата, когато прехвърлянето на средства е станало при нерегламентирани условия.

Съвет: Винаги проверявайте лиценза на фирмата за кредити, ако фирмата е коректна, както е показано на сайта на Microcredit.bg лицензът ще седи на видно място и тогава няма място за притеснение.

Как се подава справка за проверка на кредитна задлъжнялост?

Важно уточнение е, че само вие можете да проверите вашата кредитна задлъжнялост. Тоест, ако сте родител или съпруг не можете да проверите чуждата задлъжнялост. Ако обаче сте поръчител по кредит на човека, когото искате да проверите, то тогава можете да пуснете запитване.

Самата справка се подава в БНБ, като първо трябва да се снабдите с формуляр – може да си го свалите от интернет, а можете да го вземете и от БНБ на бланка. Важно условие е да сте попълнили заявлението правилно и да го подадете лично. Може да се подаде и с генерално пълномощно. Не забравяйте да си носите личната карта и в двата случая.

Колко струва справката за кредитна задлъжнялост?

Безплатна е за физически лица, ако се подава веднъж годишно. При повторно подаване струва 10 лв., които трябва да се заплатят предварително и към документите да се приложи платежно нареждане. Сметките на БНБ са:

  • IBAN BG40BNBG9661 1000 0661 23
  • BIC BNBGBGSD

Възможно е да изпратите документите и по пощата, като тогава е нужно да посочите и адрес, където да бъде изпратена справката. Редовната справка е готова за 7 работни дни. Ако се нуждаете от спешна проверка, това също е възможно, но таксата е 15 лв. Тя се издава до 4 часа.

Както вече споменахме, този тип справки са измислени не заради клиентите, а като допълнителна информация за кредитните фирми. Те също подават заявления, но справките, които получават са с бройките кредити без точните места откъдето са изтеглени, само вида на институцията е упоменат. Освен това могат да видят и в каква графа попадат кредитите, които клиентът притежава – „Редовен“, „Необслужван“ и тн.

Ако имате близки или познати, които работят към някоя кредитна институция, може да ги помолите да пуснат проверка и така пак ще получите информация.

Проверката на кредитната задлъжнялост е полезен инструмент, който дава сигурност на компаниите и опазва хората склонни към свръхзадлъжнялост да не изпаднат в по-сериозни ситуации. Без съмнение, грешки се случват, но с навременна намеса, те не са непоправими.