Класация на банките в България! Риск, устойчивост и стабилност!

Класация на банките в България, е важна за да можем по-точно определим сигурността на нашите пари! На банковия пазар в България  оперират 24 банки, като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции като активите на банковата система към възлизат общо около 115 млрд. лв.

Нетната печалба на банковата система:

 • УниКредит Булбанк АД запазва първата си позиция с печалба от 425 млн. лв
 • Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 246 млн. лв.
 • Юробанк България АД регистрира печалба от 211 млн. лв.
 • Обединена Българска Банка АД от трето място по този показател отива на четвърта позиция с печалба от 155 млн. лв.
 • Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 132 млн. лв.

 

Възвръщаемостта на активите:

 • БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България запазва първата позиция с 5.69%
 • Ти Би Ай Банк ЕАД остава на второ място с 3.98% възвръщаемост
 • Следват УниКредит Булбанк АД с 1.96%, Юробанк България АД с 1.88% и Експресбанк АД с 1.67%.

Най-големите банки в страната

 • Уникредит Булбанк, разполагаща с активи за 21.12 млрд. лв.
 • Банка ДСК с 17.22 млрд. лв.
 • Обединена Българска банка с 11.6 млрд. лв.
 • Първа инвестиционна банка 10.15 млрд. лв
 • Райфайзенбанк с 9 млрд. лв.,
 • Експресбанк с 6.2 млрд. лв.
 • Централна кооперативна банка с 6.1 млрд. лв.

Депозити на граждани

 • Банка ДСК ЕАД 9.7 млрд. лв
 • Уникредит Булбанк АД  9,5 млрд. лв
 • Първа Инвестиционна Банка АД 6.5 млрд. лв
 • ОББ АД 5.5 млрд. лв
 • Юробанк БЪлгария АД 4.6 млрд. лв
 • ЦКБ АД 4.0 млрд. лв
 • Райфайзенбанк – 4.0 млрд. лв

 

Фирмени кредити

 • Уникредит Булбанк АД 6.9 млрд. лв
 • Първа Инвестиционна Банка АД 4.5 млрд. лв
 • ОББ АД 3.2 млрд. лв
 • Юробанк БЪлгария АД 3.2 млрд. лв
 • Банка ДСК ЕАД 2.9 млрд. лв
 • Райфайзенбанк – 2.9 млрд. лв

 

Правилната класацията на банките е логично да бъде измерван с различни показатели като най-важниер са: стабилност и риск, ефективност и рентабилност, устойчивост и динамика и размер. Според изледване на Капитал с банкови експерти класирането на банките в България бива следното.

Автор: Капитал

 

 

Резюме

Пет банки контролират 61.6% от общите активи. Брутният размер на кредитите и авансите в банковата система е към 94.3 млрд. лв. Депозитите в банковата система на месечна база намаляват с 620 млн. лв. до 97.5 млрд. лв.

 

Групиране според “Банков надзор”

Управление “Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора -от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

 

 

Свързани теми:

 • Кой банки дават най-изгодни кредити
 • Как да проверя къде имам кредит?
 • Кредитен калкулатор или как да изчислим месечната си вноска