Кредити за българи работещи в чужбина

Банките изискват допълнителни документи за гражданите от чужбина, за да им отпуснат кредит. У нас се предават различни заеми за българите в Испания, Италия, Гърция, Обединеното кралство и други. В различни случаи, изискват подкрепящи документи като документи за доходи, трудови договори, сертификати, пълномощни и други, като рискът от неизпълнение на кредита може да бъде свързан с по-висока лихва. Небанковите институции нямат тромави процедури, но лихвените проценти са малко по-високи от тези на банковите институции. Предимството ще бъде, че вече нямате нужда от обезпечение, съдлъжници или поръчители.

 Някои фирми за бързи кредити се състезават в удобни оферти, предлагат възможност за отпускане на заеми без да идват в страната, без да присъстват при подписването, имате нужда само от документ за доказване на доходите и банкова сметка, където можете да получите необходимия заем. Всичко може да бъде решено онлайн, където попълвате заявление за кредит.

Българите в чужбина преживяват различни ситуации в страните, в които избират да работят, тъй като наемите са твърде високи, разходите за издръжка вече не се подпомагат от доходите, но са част от планираните събития, поради което трябва да са подготвени за извънредни ситуации. Обикновено тези заеми са с високи лихвени проценти, дълги периоди и други. Някои от тях са с ипотеки или обезпечение и се отпускат по-лесно. Кол-центровете на банковите и небанковите финансови институции все повече се препълват с искания за заеми възможно най-бързо и възможно най-лесно, в оправдани или не спешни ситуации.

В подкрепа на тези нужди може да се обърнете към много банкови и небанкови институции, които предлагат заеми на българи, установени в чужбина. Видовете предлагани заеми са различни, кредитите се отпускат с предварително определени суми без значение коя е държавата, в която сте се установили. Например за българи, които са в чужда страни най-изгоден заем е този с най-нисък ГПР.

Когато се нуждаете от по-голяма сума за лични нужди или за закупуване на движимо или недвижимо имущество, вариантите основно са два: потребителски заем с ипотека (можете да използвате средствата за текущи нужди) или ипотечен заем (сумата се използва за закупуване на имот). Добре е да се има предвид, че ипотекираният имот трябва да е на територията на България, като и в двата варианта банките изискват доказателство за доход и постоянен трудов договор.