Видове кредити за физически лица

Какви видове кредити има за физически лица

Може би искате да изтеглите кредит? Тогава е добре да разберете повече за условията на кредитните компании, които оперират на кредитния пазар у нас.

Има различия в начина на отпускане на финансова помощ в зависимост от вида на  кандидата. Основната идея е ясна: лесно е да получите заем както като физическо лице, така и като юридическо лице. Това е едно от основните предимства на този заем.

 Когато кандидатствате като физическо лице, трябва да вземете предвид, че:

 • Не се изисква гаранция или аванс;
 • Трябва да докажете, че получавате всеки месец заплата и че работите на последната си позиция от определен период от време (например, минималният интервал е последните три месеца, но може да варира според компанията)
 • Има възможност за удължаване на срока на кредитиране с определен период (в зависимост от кредитора);
 • На бенефициера може да бъде предоставен гратисен период;
 • Броят на исканите документи не е голям;
 • Парите могат да бъдат получени в рамките на максимум 1 седмица от заявката и получаване на одобрение;
 • Не се изисква обосновка за използването на сумата на заема.

Ако искате да кандидатствате за такъв заем като юридическо лице, има някои общи условия. От вас може да бъдат изискани данни като:

 • Брой служители на фирмата;
 • Да докажете, че тя функционира минимум от три месеца;
 • Да представите стойността на годишния оборот;
 • Да предоставите документ за общата стойност на активите на компанията;
 • Компанията не трябва да има забрани, конфискации, неплатени кредити или забавени плащания към момента на кандидатстване;
 • Компанията не трябва да бъде изброена като рискова в ЦКР и не трябва да е обявявала несъстоятелност.

Условията за заем за физическо лице са приблизително едни и същи и могат да се колебаят в малки граници в зависимост от заемодателя:

 • Ако сте физическо лице, тогава можете да получите бързи небанкови заеми без гаранции изключително лесно. Важно е да спазвате условията, посочени от кредитора:
 • Стойността на нетния доход – като цяло се приема различен долен праг при отделните заемодатели;
 • Възраст – приемат се хора най-малко 18 години (в случай на някои кредитори е възможно нивото да се увеличи леко, до 19 или 20 години);
 • Гражданство – всеки български гражданин, който отговаря на условията, наложени от заемодателя;
 • Вид доход – заплати, пенсии, майчинство, обезпещение за безработица, средства получени от всякакъв вид независима дейност, от възлагане на права, които се използват и които са законно регистрирани от предоставянето на услуги и други видове доходи, които могат да бъдат доказани и имат редовен характер.