Кредити само срещу лична карта

Кредит само срещу лична карта без трудов договор

Кредити за хора, които нямат банкова сметка, а само лична карта, съществуват. Ако искате да научите повече за тях, то тази публикация ще даде повече светлина за дейността и методите на работа на кредитните компании у нас във връзка с услугата кредит с лична карта.

Заем за хора без банкова сметка

За заемодателя най-лесният начин е да се потвърдят данните, въведени в заявлението за кредит, като се използва лична карта и не е необходимо кредитоискателя да има банкова сметка. Това е и най-бързият метод от всички използвани понастоящем. Той изисква само влизане в електронното банкиране, чрез използване на препоръчителна платформа. Бърз кредит без банков акаунт ви позволява да получавате пари чрез интернет дори да нямате банкова сметка.

 Как се получават този кредит?

Той се отпуска след разглеждане на личните му данни въз основа неговата самоличност. Данните на кандидата се проверяват по един от следните три начина:

  1. По телефона – заявлението се попълва онлайн на уебсайта на заемодателя, след като се обади на консултанта и по време на телефонния разговор, попълва необходимите данни, а кредиторът проверява самоличността на заявителя.
  2. Лично – с представител, куриер или с физическо посещение на клон на кредитора. Упълномощен служител или представител на кредитора може да провери личните данни на заявителя, който очаква да му бъде отпуснат кредит, като провери личната му карта. Парите обикновено се плащат на ръка в такива случаи.
  3. В пощенската служба – заем без наличие на банкова сметка може да включва посещение на пощенската служба. Някои кредитори дават бързи кредити по интернет с възможност за плащане с ЦКР проверка. В този случай, кредитополучателят, след подаване на заявлението по интернет, отива в пощенската служба в посочения час, когато пощенският служител или служител на кредитора проверява данните му и ако проверката е успешна – той плаща парите на базата на проверката на кредитното си досие.

Кредитът за хора без банкова сметка не е много популярен и се среща в офертите само на някои бенки и кредитни компании. Такъв заем може да бъде по-скъп от стандартен бърз кредит по интернет с проверка чрез лична карта. Таксата за плащане на заеми с доставка до дома може да бъде с до 25% по-скъпа от стандартните онлайн заеми.