Кредит без доказване на доход от банка. Възможности

Отпускане на кредити без доказване на доходи

Заемът без удостоверение за доход е свързан с леснодостъпен кредит. Бързият кредит без излишни формалности вече е наличен в много банки и кредитни компании и прави процеса на заемане на пари от финансови институции много по-лесен. Как да вземем такъв заем без да доказваме, че получаваме регулярни доходи по трудово правоотношение или от дългосрочни активи?

 Както подсказва името, кредит без доказване на доход от банка не изисква от кредитополучателя да представя съответните удостоверения, например от работодателя за полученото възнаграждение. Кредитополучателят заявява в декларацията си размера на месечния доход, който ще е необходим за оценяване на неговата кредитоспособност.

Кредит без доказване на доход – как да вземем заем без да удостоверяваме доходите си?

За да вземете кредит без удостоверение за доходите, всичко, което трябва да направите, е да отидете в банката или кредитната компания и да попълните заявлението за кредит. Формалностите са ограничени до представяне на лични данни за идентификация, за да се провери самоличността ви в ролята на кредитополучател и да се попълнят извлечения по получени месечни приходи.

Бързото кредитиране без доказване на доход е достъпно и чрез интернет. За да вземете заем вие трябва само да влезете в уебсайта на институцията, която искате да използвате и да попълните съответното заявление. Заедно с вашия адрес и личните данни, следва да посочете очаквания размер на кредита и да определите периода на погасяване. Полученият документ, с който удостоверявате приходите се изготвя и в електронна форма. Договорът за кредит без доказване на доход се подписва чрез удостоверение за прехвърляне или от попечител, който ще предостави безплатен договор за активиране на кредита ви. При фирмите за бързи кредити няма да ви е нужен попечител, но вместо това може да заплатите такса за това, че няма да използвате попечител с плащане на банкова гаранция.

Предимства и недостатъци

Предимство е по-малкото формалности. Недостатъците на този кредит са свързани с това, че той не може да ви предложи нещата, които предлагат стандартните кредити от банки. На базата на това, че вие писмено декларирате своя доход без да го доказвате, банката ще ви отпусне по-малка сума и по-кратък период на погасяване. Освен това вие носите наказателна отговорност за неверни данни, ако попълните заявлението за кредит с фалшива информация.