Необслужван кредит давност или каква е давността на задълженията ми?

Информацията, която се съхранява в българския Централен Кредитен Регистър има давност от пет години, след която автоматично се заличава. Регистърът се създава по инициатива на банковия сектор и има за цел да подпомогне работещите във финансовата система чрез предоставяне на реална и последователна информация за физическите лица, които са взели заеми от банкови или небанкови институции, В неговата база данни се съхраняват и поддържат актуалните данни за хората, използвали кредитни продукти.

 Ролята на ЦКР е от съществено значение, тъй като с негова помощ заемодателите разбират цялата кредитна история на кандидатите за кредит. Той актуализира информацията за клиента, като предоставя данни в реално време за предишното и текущото финансово състояние на кандидатите. Този процес изглежда лесен, но всъщност включва много работа, подкрепя финансовата институция да извърши рационален анализ, за да реши дали човекът, който иска заем, вероятно няма да изплати заема или има отговорно поведение и отношение към задълженията си.

Ако едно от тези предположения бъде потвърдено, банката или небанковата компания ще решат дали да взаимодействат финансово със заявителя за кредит или не.

Разбира се, институции като ЦКР присъстват и действат в различни страни.

Кредитният регистър управлява както положителни, така и отрицателни данни. По този начин данните улесняват достъпа на лицата до заеми за хора с положителна кредитна история и в същото време водят до намаляване на стойността на просрочените задължения във финансово-банковия сектор. ЦКР също така съхранява данни за измами и нарушения, които идват от банковата и небанковата система.

Кредитното бюро може да се разглежда в момента като единственото нещо, което стои на пътя за достъп до един заем, който искаме да получим. За кредитните компании отрицателната кредитна история не е „пречка“, защото те имат право да отпускат както кредити без проверки, така и средства на хора с лошо цкр. Те разглеждат обаче влошената кредитна история като надежден лакмус, който да ги ръководи по отношение на това какво поведение могат да очакват в перспектива от всеки един отделен кредитоискател.