Какво е НЕОТМЕНЯЕМ АКРЕДИТИВ

НЕОТМЕНЯЕМ АКРЕДИТИВ е документарен кредитив , с който банката издател поема твърдо задължение към бенефициента и добросъвестния приносител на издадени менителници или
на стоковоразпоредителни документи, че клаузите за плащане, акцептиране или негоциране, предвидени в акредитива, ще бъдат изпълнени.