Проверка на сигурността при компютърни системи

Може би си мислите, че сте постигнали страхотна онлайн сигурност; имате инсталирани инструменти против зловреден софтуер, избягвате да щраквате върху измамни имейли и никога не използвате една и съща парола повторно. Въпреки това, колкото и защитени да мислите, че сте, винаги може да има пробив във вашата киберсигурност. Ето защо е препоръчително при сериозен онлайн бизнес и управление на важни дела, да правите редовна проверка на сигурността.

 

Не е нужно да се учите сами да правите тази проверка. Това не е материя, която се изучава лесно и още повече не се прилага лесно. Най-доброто решение е да доверите процедурите на фирма, предлагаща услуги за киберсигурност, която има достатъчно опит в извършването проверка на сигурността; било то на компютърни системи, на мрежа от свързани машини, на софтуер и други. Това решение ви гарантира сигурност при провеждане на изпитанията на системите и адекватна професионална намеса.

 

Днешните зловредни атаки към компютърните системи са иновативни и дръзки. В този смисъл редовната профилактика не може да гарантира, че в даден час и в даден ден, ще бъдете защитени – дори с много добре подготвен защитен софтуер. Затова има начини как управител на онлайн дейностите в дадена компания, или на служителите работещи онлайн, да помогнат за хващане на проблем или пробив.

 

Всичко минава през инструктаж. Всеки служител трябва да знае какво е нормално и какво не за системата. Ако започнат да се появяват забавяния в изпълнение на командите, странни изключвания, изобщо поведение на компютъра или в системата, тогава просто трябва да сигнализирате на експертите. Достатъчно е да имате определено ниво на познание, за да можете да разпознаете пробива, след това да подадете сигнал за проверка на сигурността.

 

От този момент насетне всичко е ръцете на експерт в киберсигурност, който да се намеси и да поправи щетите нанесени от атаката. При редовната проверка на сигурността и при инсталиране на нови системи за защита, такива инструктажи може да се правят от страна на обслужващите експерти към персонала и управителите.