Рефинансиране на бързи кредити от банка

На българския пазар има много оферти за кредитно рефинансиране и вие може да определите най-добрите, които ще бъдат полезни за изплащане на вашите задължения като си направите предварително проучване в Интернет. С този пост ще ви запознаем с ползите от един договор за кредит за рефинансиране.

Първо, по този начин ще се възползвате от много по-добри условия за развитие на кредита, които ще ви дадат възможност да пестите от месечния си доход, а не само да плащате лихвен процент. Има няколко основни предимствата, предлагани от заемите за рефинансиране на вече съществуващи един или повече заеми към банкови и небанкови дружества.

 Ето ги и тях:

– Гъвкавост по отношение на срока за погасяване на заема – новият заем ви дава предимства като гратисен период (в който ще плащате по-ниска сума или по-ниска лихва), но също така ви дава възможност да коригирате периода на погасяване.

– По-нисък лихвен процент – това е един от елементите, които убеждават кредитополучателите да изберат рефинансирането на съществуващите традиционни или бързи заеми. В този смисъл новият заем им дава лихва, която се изчислява във връзка с новата финансова ситуация, което означава, че може да увеличите погасителния период и да си осигурите по-лесно погасяване.

– Възможност за обединяване на няколко кредита в един – ви дава възможност да управлявате по-добре вашите кредити, особено ако те са от няколко кредитора и са от различни видове. Управлението на дълга, предлагано чрез кредит за рефинансиране, означава опростяване на начина на плащане (една вноска вместо няколко вноски, плащане към една кредитна институция, а не към няколко банкови и небанкови институции, плащането се извършва само веднъж в месеца, а не на няколко дати, което предотвратява риска от просрочия или нарушения на условията за плащане и т.н.);

– По-благоприятни условия за кредитиране – кредиторите обикновено актуализират предложенията си за рефинансиране, за да привлекат колкото се може повече длъжници (като по този начин увеличават клиентското си портфолио, но и “отслабват” конкуренцията). В резултат на това, новите оферти са много атрактивни и клиентите са много лесни за убеждаване, но не забравяйте да проверите колко изгодно е рефинансирането за вашите нужди и какви са предимствата, от които може да се възползвате.