Рефинансиране на бързи кредити

Начинът, по който кредитното рефинансиране ни помага, е много ефективен и лесен за възприемане: стойността на съществуващия заем от новия кредитор се осъществява и кредитополучателят се превръща в длъжник на кредитната институция при много по-добри финансови условия, отколкото при предишния договор за кредит. Освен това, когато говорим за рефинансиране, това не се отнася само до един заем, а може да става дума и за повече заеми, които сме изтеглили от една или повече банкови и небанкови институции. По този начин ще ни бъде много по-лесно да управляваме плащането на тези заеми по едно и също време и на едно и също място.

 С рефинансиране не само се намалява стойността на лихвения процент, но можете също така да изберете да намалите интервала на погасяване на кредита (например, в случай на заем от типа Първо жилище, 30-годишният период може да бъде намален до 15 години или до 10 години, като се има предвид, че всеки кредитополучател е заинтересован да погаси заема по-рано). В САЩ законодателството е много по-гъвкаво, като кредитополучателите (в случай на ипотечен заем) могат да изберат втора ипотека, която ще бъде от II ранг, при същите имоти. В България все още няма такава възможност, като се има предвид, че в случай на ипотечни кредити банките налагат първокласна ипотека, което означава, че друга банкова институция вече няма да иска да предлага подобна ипотека за същия имот.

В резултат на това, при такива условия рефинансирането на кредит е изгодно решение. Не се препоръчва обаче да се избира такъв заем, освен ако не е придружен от реални ползи и няма финансово задължение в случай на предсрочно погасяване на текущия заем. Също така, историята на кредитирането трябва да се вземе предвид, тъй като много от банковите институции вземат предвид този критерий, за да дадат на клиента много по-достъпна стойност на лихвения процент при отпускане на заем.