Фирмени кредити. Топ бизнес кредити 

Кредитиране  на малък и среден бизнес

Небанковите заеми за фирми стават все по-популярни в България. Заявленията, подадени от фирми, са важна част от всички заеми, които се предлагат на кредитния пазар. В този пост ще се опитаме да обясним спецификата на пазара на заеми и да обясним каква е причината за нарастващия интерес към тях. 

Небанковият заем за фирми е новоизграден пазарен сегмент

Поради непрекъснато нарастващата популярност, небанковият кредитен сектор непрекъснато расте. Разглеждайки офертите на най-популярните кредитори обаче, има  смисъл да се търсят промоции, които биха били адресирани директно към микропредприемачите.

Разбира се, този факт може да бъде оправдан с твърдението, че небанковият заем за фирми може да представлява интерес за много хора. В случай на малки инвестиции, общата сума на заема може да бъде в размер, който е твърде малък, за да бъде в интерес на банките, които имат големи обороти и не са достатъчно заинтересивани към малки суми. В случай на големи разходи, потенциалният клиент може да се възползва и от банкови услуги.

Въпреки това си струва да се помни, че тук възниква основния въпрос между предприемачи и банки. Трябва да помислите за това, че предприемачите, работещи като еднолични търговци, със сигурност знаят за реалността на кредитирането. От гледна точка на банките те представляват определена група потребители с повишен риск. За да получат заем, те трябва да имат много по-висок доход и стаж от колегите си, наети въз основа на трудов договор.

Разбира се, този фактор трябва да се анализира и от гледна точка на сравнение между  банките и кредитните компании. Малките предприятия се струват на банковите заемодатели като образувания с малка стабилност. За да намалят риска от неплатежоспособността на длъжника, банките решават значително да увеличат официалните изисквания, което кара голям дял от микропредприемачите да се отказват  от този вид финансиране.

 

Небанков заем от кредитна компания

Ако не можете да изберете най-добрата публична оферта за заеми за компании, може да се доверите на независими финансови съветници. Професионалистите с удоволствие ще изслушат индивидуалните ви очаквания, когато решите да кандидатствате за заем от кредитна компания

Основна целева група на фирмините кредити са предприемачи, които управляват фирми, регистрирани като еднолични търговци и малки предприятия. Можете да се  свържете със  специалисти, които ще предложат решения, полезни за двете страни и ще помогнат при сключването на договора.