Месец: ноември 2019

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ В ЧУЖБИНА

Какво означава медицинска застраховка в чужбина? Ако вие сте от хората, които обичате да пътувате по света по-различни по, то

Гражданска отговорност

При гражданската отговорност се покриват всички отговорности и действия, които е причинил застрахованият клиент по негова вина на трето лице.