Ден: 06.12.2019

Рефинансиране на кредити без поръчител

Когато човек изпадне в затруднено положение и му е нужно бързо решение за излизане от неприятната ситуация, той прибягва до

Кредит в левове или кредит в евро?

Значителен брой от хората не знаят много неща за това кой е по-добрият вариант за  кредит в евро или лева.

Кредит с фиксирана лихва

Кредитите по отношение на това с каква лихва могат да бъдат се делят на два основни вида – кредит с