Банки работещи с лица с лоша кредитна история (ЦКР)

Отпускане на кредит с лоша кредитна история


Имате забавени плащания и влошена кредитна история и търсите възможност да изтеглите кредит? Отпускането и тегленето на кредит с лоша кредитна история е напълно възможно! В тази статия ще разгледаме как можете да получите кредит, ако вече имате влошена кредитна история, както и как да подобрите кредитното си досие за получаване на нови и по-изгодни кредити.


СПИСЪК НА КОМПАНИИ ОДОРЯВАЩИ ПРИ ЛОША КРЕДИТНА ИСТОРИЯ

Кредити с лоша кредитна история

Вариантите да изтеглите кредит при наличие на просрочие или забавена вноска са различни. Много съществен е въпросът какъв е размера на просрочената сума и за какъв период от време е допуснато закъснение по кредита. Разбира се, важна е и причината за допуснато просрочие. Ако всичко това бъде изяснено, то лесно може да се насочите и към конкретната кредитна компания, която ще Ви финансира, като разбира се ние ще Ви помогнем в това начинание.


ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ КОМПАНИИ И БАНКИ СПОРЕД ОТПУСКАНАТА СУМА ПРИ ЛОША КРЕДИТНА ИСТОРИЯКои банки работят с лица с лоша кредитна история?

На всеки може да се случи да има финансови затруднения и да забави плащанията си по кредити като причините за това могат да бъдат най-различни и понякога независещи от самите нас? Търсите банка, която може да Ви помогне след възникнали затруднения с погасяването? Всяка банка има различна кредитна политика и различно разбиране за това какво е влошена кредитна история.
Разбира се, има много консервативни банки, при които дори и минимална забава в плащанията представлява затруднение за получаване на нови кредити.
А също така има и банки, при които може да бъде получен кредит при забавени плащания до определен период от време, до определени суми или при ясно обяснени причини.
Вече стана въпрос, че от най-голямо значение е кога са били просрочията, колко вноски са забавени и какви са обстоятелствата, при които са възникнали забавените плащания.


Какво за банките означава влошена кредитна история?

Всяка една банка интерпретира до колко влошена е кредитната история спрямо кредитната си политика и изискванията към кредитоискателите. Със сигурност, обаче може да кажем, че наличие на текущо просрочие в рамките до 30 дни независимо от сумата не се счита за лоша кредитна история. Банките промениха съществено виждането си по въпроса, като закъсненията до 30 дни не ги считат за наличие на проблем. Трябва, обаче просрочието да не надвишава 30 дни. Ако все пак сте допуснали за малко по-дълъг период, то може да бъде обяснено и съответно да се работи по искането за кредит.


Имам лоша кредитна история – какво да направя?

Преди да предприемете стъпки за кандидатстване за кредит се уверете какъв е точният размер на просрочието, какви са дължимите наказателни лихви и след като ги внесете в какъв срок ще се отрази в Централния кредитен регистър (ЦКР). Задължително коментирайте с банката, в която е допуснато просрочието и се уверете, че имате точната сума, която следва да внесете, за да може да изчистите просрочието. Само по този начин може да постигнете положително развитие на въпроса с просрочието, а след това ще може да изтеглите и кредита, който Ви е необходим.


Как да получите кредит от банка с лоша кредитна история?

Погасете всички дължими суми независимо по колко кредита е просрочието. Не забравяйте да уточните и дължимите такси по сметката. Това е много важно, тъй като обикновено при допуснато просрочие по сметката се натрупват освен дължимите месечни вноски и таксите за обслужване на сметката. Този въпрос често се пренебрегва, но това може да Ви изиграе лоша шега. Таксите за сметката също са дължими и те се погасяват в момента, в който постъпят пари. Твърде възможно е първо да се погасят натрупаните такси, след което последователно се погасяват наказателните лихви, редовна лихва и главницата. Това означава, че ако сте внесли сума, която е равна на просрочието, то със сигурност наличните пари няма да стигнат да се погаси изцяло дължимото просрочие. В такъв случай кредитът си остава в просрочие и няма да се изчисти кредитната история още един месец, което е загуба на време и ще забави кандидатстването за нов кредит. Затова, бъдете внимателни!


Търся кредит с лоша кредитна история

До какви проблеми може да доведе влошената кредитна история и забавените плащания? Трябва да имате предвид, че при наличие на просрочия са възможни затруднения при отпускане на нов кредит. Това означава, че е твърде възможно разглеждането на кредита и разрешаването му да отнеме много повече време от стандартното, тоест трябва да се въоръжите с търпение. Също така, ще са Ви необходими и допълнителни документи по отношение на просрочията. Със сигурност банката, в която кандидатствате ще иска да представите справки или извлечения по просрочения кредит, за да се види статуса му към момента в системата на конкретната кредитна компания, от която е изтеглен. Възможно е да Ви потърсят и писмо-удостоверение, което в някои банки се заплаща.
Друг много съществен момент е договарянето на ценови условия. При наличие на просрочия трудно бихте могли да договорите много добри условия, но е напълно възможно. Просто е въпрос на повече преговори. Важно е да сте наясно кое ще доведе до по-голямо оскъпяване по кредита – по-високата лихва или таксите, за да отправите искането си към банката.


Изчистване на лоша кредитна история – как можете да подобрите кредитната си история?

Ако сте имали забавени плащания в миналото или в момента, вероятно вече имате затруднение с получаването на кредит в някоя банка. За всеки проблем има решение, като е важно да се разбере какви са изискванията на банките, за да можете да получите кредит. След като сте наясно, ще се стремите да подобрите кредитната си история към настоящия момент. Ясно е, че кредитното досие няма да се изчисти на мига, но пък кредитните институции са склонни и на известни компромиси. В случай, че имате доста закъснения най-важното е към настоящия момент всичко да бъде погасено и да се опитате да докажете, че допуснатите закъснения са в резултат на събития и фактори, които не бихте допуснали отново.


Кои банки разрешават заеми за лица с лоша кредитна история?

В случай, че желаете нов кредит, рефинансиране или искате да обедините кредитите си, за Вас е важно да намерите банката, при която можете да получите търсения заем.
Ето как можете да подходите:
• Проучете кредитните институции, които предоставят кредити в подобни ситуации;
• Какви са възможностите за онлайн кредити с лоша кредитна история;
• Разгледайте условията по кредитите и изискванията към кредитоискателите;
• Потърсете информация какви допълнителни документи ще са Ви необходими по отношение на допусканите просрочия;
• Направете предварителна консултация с независим кредитен консултант;
• Отправете запитване към избраната банка и уточнете всички подробности и детайли по искането.
След консултацията с кредитен консултант ще имате по-голяма яснота какво може да постигнете като условия и как може да бъде разрешен исканият кредит и то при най-изгодни условия за Вас.


Как да изтегля кредит до заплата с лоша кредитна история?

Ако Ви е необходим кредит само до заплата въпросът е по-лесно разрешим. Може да се обърнете към кредитните компании, за които сте нов клиент или пък тези, предлагащи кредити за хора с лоша кредитна история. Това, което трябва да имате предвид е, че заемът ще бъде отпуснат при по-висока лихва. Това е така, тъй като финансовата институция отразява риска за нея предоставяйки кредит без да обследва кредитното досие на клиента.


Просрочен кредит при съдия изпълнител

Как да изтеглите нов заем, ако вече съществуващ кредит, който сте теглили е при съдия изпълнител? Какво следва да направите, ако не може да намерите вариант за финансиране?
Първо определете реалните си възможности за погасяване, за да не се натоварите допълнително с ново задължение, което съвсем ще утежни ситуацията. Ако се обърнете към фирмите за бързи кредити и Ви бъде отпуснат търсеният заем, то е възможно да задлъжнеете още повече. Добре обмислете всичко и тогава може да предприемете действие.
Възможно е да се опитате да предоговорите задължението си по начин, по който ще се справяте и така постепенно да излезете от ситуацията, в която сте попаднали. Да, това ще отнеме време, но е по-сигурният за Вас начин.
Друг вариант да решите въпроса е да направите продажба на движима или недвижима собственост, ако разполагате с такава. Подобна стъпка също трябва да бъде обмислена, преди да се впуснете към подобно действие.


Лоша кредитна история – давност

Възможно ли е заличаване на лоша кредитна история? На този въпрос може да се отговори еднозначно и то положително. Да, възможно е да бъде заличена лошата кредитна история. За тази информация има определена давност, след изтичането, на която кредитното досие се изчиства. Давностният период е 5 години. Това означава, че след изтичане на 5 години от погасяването на просрочен кредит, кредитната история в ЦКР ще се изчисти. Същият срок е валиден и при погасяване на лош кредит, който е станал редовен и го изплащате без закъснения. След като минат 5 години от момента, в който е обозначен като редовен кредит и не допускате просрочия, кредитната история ще се изчисти.
В зависимост от ситуацията, в която се намирате в момента може да прецените как да подходите. Винаги има вариант един кредит да се предоговори и да бъде редовен, което ще Ви даде повече възможности в бъдеще, ако Ви е необходимо ново финансиране.


Предоговаряне на кредит при влошена кредитна история

Един от най-добрите варианти, ако имате забавени плащания е да помислите за предоговаряне на кредита. Заявете искането си в банката кредитор и обсъдете възможните варианти за предоговаряне. Възможен е гратисен период или намаление на месечните вноски. Това какво ще бъде приложимо по Вашия кредит зависи от просрочената сума и възможностите за погасяване.


Кредитни компании предлагащи кредит при лошо ЦКР

Ако не можете да получите кредит от нито една банка, може да се обърнете към кредитни компании за бързи кредити. Как да вземете пари на заем с лоша кредитна история? Директно може да се насочите към тези фирми, които не обследват кредитното минало. Процедурата е опростена и без документи. Не се извършват проверки в кредитния регистър, а парите ще получите в кратък срок. На каква цена обаче? Лихвата и таксите със сигурност ще бъдат по-високи от стандартните и трябва да прецените възможностите си, за да не се затруднявате при връщането на заема.


Как да избегнете влошаване на кредитната си история?

Бъдете стриктни при погасяване на задълженията по кредитите, за да си спестите излишни допълнителни главоболия. Ако все пак възникнат причини, поради които не може да погасявате месечните вноски, тогава потърсете съдействие от банката. Може да предоговорите или разсрочите кредита си. Направете го веднага, тъй като така ще може да получите условия, които Ви удовлетворяват. Ако искате предоговаряне след като вече сте допуснали просрочие е възможно, но ще бъде малко по-трудно. Така, че най-добрият вариант е бързата реакция с цел да не влошите повече положението, в което се намирате.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Значителен брой кредитополучатели се интересуват от това как да получат заем, ако кредитната история на кредитното им досие в ЦКР е влошена. Всъщност много банки просто отказват на такива длъжници кредити, смятайки ги за ненадеждни или дори за рискови.

Да си представим, че сте имали ситуация, в която сте имали забавяния в миналото, но сега искате да получите парични средства назаем. Всъщност съществуват кредитни компании, специализирани в отпускането на бързи кредити дори за нередовни платци с много лошо цкр. Ето няколко съвета какво трябва да направите в случай, че сте попаднали в черния списък на ЦКР.


СПИСЪК НА КОМПАНИИ ОДОРЯВАЩИ ПРИ ЛОША КРЕДИТНА ИСТОРИЯ


Като начало, опитайте се да коригирате кредитната си история

За целта е необходимо да изтеглите няколко малки заеми и да ги погасите навреме, за да започнете да отговаряте на всички условия на банките, т.е. да извършвате плащания на точната дата и в пълен размер. Това може да се направи в организации, отпускащи микрокредити или да се даде изричен заем за закупуване на някакво оборудване. Вземете малки суми – за тях банките намаляват изискванията на своите клиенти, в допълнение, по-вероятно е да изпълните всичките си задължения. Ако елиминирате лошата си кредитна история, тогава ще можете да вземате заеми от банки при изгодни условия.

Ако имате нужда от средства бързо, трябва изберете от небанкови кредитни компанни, които не проверяват кредитната история или са по-либерални по отношение забавени плащания. В същото време трябва да очакваме и по-висок процент на лихвата. Макар и малък, списъкът с банки у нас, които отпускат кредити на нередовни платци, все пак съществува, като забавените плащания да са минимални или да са били преди време. Вариант също е да опитайте се да получите кредитна карта от небанкова кредитна компания. Това е бързо, удобно и често не се изисква доказателство за доходите.

СПИСЪК НА КОМПАНИИ ОДОБРЯВАЩИ ПРИ ЛОША КРЕДИТНА ИСТОРИЯ