Бърз кредит без гарант

Предимствата на бързия небанков онлайн кредит без гарант са много. Един от аспектите, който със сигурност ще ви се стори любопитен е, че небанковите институции не искат гарант при отпускане на бързи онлайн заеми и дори на правят съществени проверки за тях. Нещо повече, поверителността е един от принципите, на които се основава тяхната дейност (особено за хората с влошена кредитна история във връзка с предишни задължения от банкови институции). Друг плюс е, че не се изисква да представяте доказателство за доходите.

 След задълбочено проучване на възможно най-много оферти на небанкови финансови институции, ще забележите, че някои от тях имат нулева комисионна за първото искане.

Процедурата, свързана с изпращане на заявлението и тази по отношение на получаването на средствата, е лесна и много бърза; интервалът  от няколко минути до 24 часа. Ще разберете, че всъщност можете да имате парите в сметката си значително по-бързо, отколкото при банковите кредити.

За разлика от процедурата на банковите институции, небанковите институции имат по-висок ГПР, но значително по-малко такси и комисионни. Тяхната дейност е много внимателно следена от органите на реда, така че ще знаете точно колко трябва да изплатите от момента на кандидатстване до последната погасителна вноска.

Друга основна разлика с банковите институции е, че не сте задължени да оправдавате използването на получените средства.

Заявителят решава сам какъв ще бъде срока за изплащане, съгласно финансовите си възможности.

Третото предимство пред банковите институции е, че няма условия за предсрочно погасяване, т.е. има възможност за пълно погасяване на заема дори на следващия ден.

Списъкът с положителни аспекти на бързото решение със сигурност е прекрасен. От обективна гледна точка, като всеки друг продукт на пазара и бързите кредити онлайн имат някои недостатъци. Макар и несравнимо по-малко от предимствата, не можем да ги пренебрегнем, искайки да предоставим всички необходими подробности за преглед. Те са свързани с това, че ако не върнете парите в договорения срок, фирмите започват да ви начисляват наказателни лихви, които могат значително да оскъпят задължението ви, така че трябва да се отнесете към сроковете с повишено внимание.