Земеделски кредити или как да вземем кредит за земеделски производител?

Едни от най-често задаваните въпроси са възможени ли са безлихвени кредити за земеделски производителиредит, от къде да взема изгоден кредит за земеделска техника, какви са условията за кредит за закупуване на земеделска земя и как да разбера повече за земеделски кредит срещу субсидии!


Земеделски ркедит предлагат много банкови и небанкови институции като Първа инвестиционна банка, Райфайзен банк, УниКредит Булбанк, ДСК, HeavyFinance и още!

Райфайзен Банк предлага:

Заем за земеделски производители под формата на овърдрафт, който е предназначен за всички регистрирани земеделски производители и животновъди

HeavyFinance предлага:

  • За закупуване на земя
  • За увеличаване на оборотният капитал
  • Без самоучастие
  • Възможност за обезпечение по кредита с тежки машини, земеделска или горска земя и парични средства!
  • Съдействие при закупуване на оборудване
  • Размер на кредита от 15 000 до 300 000 лв.


ОББ предлага:

Земеделски кредит с обезпечение субсидии. ОББ предлага кредити с обезпечение очаквани субсидии за земеделски производители, подпомагани по СЕПП

УниКредит Булбанк предлага:

Кредити за земеделските прозводители · Земеделски кредит срещу субсидия · Кредит за закупуване на земеделска земя. За покупка на земеделска земя или рефинансиране на вече закупена земеделска земя. За покриване на текущи разходи като покупка на семена, торове, препарати и др.

Земеделски кредит

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ