Икономическа прогноза: дълбока и неравномерна рецесия, несигурно възстановяване

Пандемията на коронавирус представлява голям шок за световната икономика и икономиките на ЕС, с много тежки социално-икономически последици.

Икономическата прогноза от пролетта 2020 предвижда икономиката на еврозоната да се свие с рекордните 7¾% през 2020 г. и да нарасне с 6 % през 2021 г.

Шокът за икономиката на ЕС е симетричен, тъй като пандемията е засегнала всички държави-членки.

Пандемията на коронавируса засегна сериозно потребителските разходи, промишлената продукция, инвестициите, търговията, капиталовите потоци и веригите за доставки. Очакваното прогресивно облекчаване на мерките за ограничаване трябва да постави основата за възстановяване. Очаква се обаче икономиката на ЕС да не е напълно компенсирана за загубите през тази година до края на 2021 г. Инвестициите ще останат затихнали и пазарът на труда няма да се възстанови напълно.

 

Безработицата се очаква да се увеличи, въпреки взетите

 

Въпреки субсидиите за заплати и подкрепата за бизнеса с цел  ограничаване на загубата на работни места, пандемията на коронавирус ще има сериозно влияние върху пазара на труда.

Прогнозира се, че равнището на безработица в еврозоната ще нарасне от 7,5% през 2019 г. на 9½% през 2020 г., преди отново да спадне до 8½% през 2021 г.

 

Някои държави-членки ще отбележат по-значително увеличение на безработицата от други. Особено уязвими са тези с висок дял на работниците на краткосрочни договори и тези, при които голяма част от работната сила зависи от туризма.

 

Рязък спад на инфлацията

Очаква се потребителските цени да паднат значително през тази година поради спада на търсенето и рязкото понижение на цените на петрола.

Инфлацията в еврозоната    се прогнозира на 0,2% през 2020 г. и 1,1% през 2021 г. За ЕС инфлацията се прогнозира на 0,6% през 2020 г. и 1,3% през 2021 г..

 

Тази прогноза се основава на набор от технически предположения относно валутните курсове, лихвените проценти и цените на стоките с крайна дата 23 април.

Европейската комисия публикува две цялостни прогнози (пролет и есен) и две междинни прогнози (зима и лято) всяка година. Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави-членки, както и агрегатите на ЕС и еврозоната. Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде Междинната икономическа прогноза през лятото 2020 г., която трябва да бъде публикувана през юли 2020 г. Тя ще покрие само растежа на БВП и инфлацията. Следващата пълна прогноза ще бъде през ноември 2020 г.

 

Пълен документ: 2020 икономическа прогноза