Какво е негоциране

НЕГОЦИРАНЕ е преотстьпване на прехвърляеми търговски, кредитни, разплащателни и стоково-разпоредителни документи  чрез продажба, залагане или сконтиране.Негоциране на акредитив.