Какво представлява финансовата грамотност?

Финансовата грамотност съчетава знания за финансите, кредитите и управлението на дълговете, които са необходими за вземането на финансово отговорни решения – решения, които са неразделна част от нашето ежедневие. Финансовата грамотност включва изплащане на дългове, създаване на бюджет и разбиране на разликата между различните финансови инструменти. В обобщение, финансовата грамотност оказва съществено влияние върху семействата, които се опитват да балансират бюджета си, да купят жилище, да финансират образованието на децата си или да си осигурят доход за пенсиониране.

Липсата на финансова грамотност засяга както хората в развитите икономики, така и в икономиките с нововъзникващи и развиващи се икономики. От Бразилия до България и Индия, държавите по света се сблъскват с потребители, които не разбират основните финансови принципи.

Въпреки че финансовата грамотност може да варира в зависимост от образованието и нивото на доходите, изследванията показват, че високообразованите потребители с високи доходи могат да бъдат също толкова невежи по финансовите въпроси, колкото и потребителите с по-ниско образование и по-ниски доходи (макар че като цяло последните са склонни да бъдат по-малко финансово грамотни).

В същото време за много хора мисълта за личните финанси често предизвиква безпокойство. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) хората съобщават, че изборът на подходяща инвестиция за пенсионно спестовен план е по-стресиращ от посещението при зъболекаря.

Днес много потребители не разбират добре финансите. Всъщност липсата на разбиране на финансите може да е причина за това, че много американци се борят със спестяването и инвестирането.

На всеки няколко години Регулаторният орган на финансовата индустрия (FINRA) издава кратък тест за финансова грамотност като част от своето Национално проучване на финансовите възможности. Тестът измерва знанията на потребителите за лихвите, натрупването, инфлацията, диверсификацията и цените на облигациите. Като цяло проучването установи, че резултатите от теста корелират с ключови показатели за финансови възможности. На последния тест малко над една трета от респондентите са отговорили правилно на четири или повече въпроса от пет, което говори за широко разпространена финансова неграмотност.

Някои промени в потребителските навици и финансовите продукти са затруднили управлението на финансите на американците. В миналото повечето хора са използвали пари в брой за ежедневните си покупки. Днес те по-често използват кредитни карти. През 2019 г. използването на кредити е съставлявало 27% от плащанията, в сравнение с 24% през 2017 г. Начинът, по който пазаруваме, също се е променил. Онлайн пазаруването вече е основният избор за мнозина, което може да улесни използването и прекомерното издължаване на кредити – един твърде удобен начин за бързо натрупване на дългове.

Междувременно компаниите за кредитни карти, банките и други финансови институции заливат потребителите с възможности за кредитиране – възможността да кандидатстват за кредитни карти или да изплащат една карта с друга. Без нужните познания е лесно да се изпадне във финансови затруднения.

Финансовото планиране е дългосрочно и хората не могат да разчитат на еднократни неочаквани печалби, като например чековете от 1400 долара, раздадени като част от Американския план за спасение. Вместо това хората трябва да подсилят финансовите си познания, за да управляват ежедневния си финансов живот, като същевременно имат по-дългосрочна перспектива за бъдещето.

KЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

Финансовата грамотност е способността да се разбират и прилагат различни финансови умения – от бюджетирането до управлението на личните финанси.

Финансовата грамотност е важна по много причини. Една от основните причини е, че финансовата отговорност се увеличава. Днес много хора трябва да управляват своите пенсионни сметки, студентски дългове, ипотечни дългове и сметки за онлайн търговия, наред с други.

Тенденциите в САЩ показват, че финансовата грамотност на хората намалява, като само 34% от анкетираните са отговорили правилно на поне четири от петте въпроса, зададени от FINRA по темата.

Източник: казино-игри.онлайн