Кредитната оценка – първа стъпка при вземане на кредит

Ако сте се насочили да кандидатствате за кредит, е добре да се информирате за своя рейтинг пред финансовите институции

Несъмнено кредитната оценка е основния критерий, когато искате да получите заем от банкова или друга финансова институция. Това е признакът, че Вие управлявате разумно постъпленията си, поддържате съответния жизнен стандарт и нямате лоша кредитна история.

Бихте могли да си спестите време и излишни средства, ако преди да подадете искането си за кредит, си дадете представа за евентуалния резултат. Дали той ще бъде положителен или отрицателен, зависи само от досегашните Ви действия. Няма как да повишите веднага кредитната си оценка, ако се окаже, че тя не е задоволителна към момента.

Как Ви оценяват банките

Важно е да знаете, че съобразно кредитния Ви рейтинг може да получите определени условия за заема и това да рефлектира върху размера, времето за изплащане и лихвата. Обичайно, оценката на риска се изразява в скала, която се движи от 0 до 1000 точки. Ако сте в горната граница, то рейтингът Ви е висок, което се тълкува като по-малък риск при отпускане на кредит и надеждна възвръщаемост. Кредитната история се пази в Централния кредитен регистър – информационната система към Българската народна банка.

Трябва да имате предвид, че оценката е строго индивидуална, тоест тя представлява картина на финансовата Ви стабилност на този етап от време. Страничните фактори не са от съществено значение, финансовите експерти се фокусират  върху Вашия профил и проследяват историята Ви за изминалия период.

Ключова индикация за нисък кредитен риск

Ако през годините сте имали кредити, изключително предимство е да сте ги погасявали навреме, без драстични закъснения от месец, и в пълния размер на вноските. Именно тук се крие ключовата индикация за нисък кредитен риск. При системни закъснения и просрочия Вие ще запишете „черни точки“ в своята кредитна оценка, което ще постави под съмнение тегленето на бъдещи заеми.

Ако сте от хората, които никога не сте теглили суми за свои нужди, то може да бъдете спокойни – това е добър знак в очите на проверяващите.

Справките се изготвят само от банки и финансови дружества, които имат разрешение и достъп до тях. Вие, като потребител, също имате право да поискате такова сведение, което ще Ви даде информация за личната Ви кредитна история в БНБ.

Сега имате възможност да се възползвате от безплатна кредитна оценка, при това без да предоставяте лични данни и в рамките на не повече от няколко минути. Чрез специално създадена функционалност за оценка на кредитоспособността през платформата Crediport, изцяло онлайн и напълно анонимно, може да проверите своите индивидуални характеристики и шансовете да получите оферти за кредит.