Кредит без справки

Търсите кредит без справки за доход?

Има много въпроси и също толкова много отговори, свързани с проверките, които заемодателите извършват в информационните бази от данни. Имайте предвид, че различните кредитни структури имат различни изисквания към потребителите. Някои имат по-строги правила и не отпускат кредити на хора, които са имали просрочия. Други допускат определени закъснения или други подобни събития от кредитното минало и проявяват по-голяма доза разбиране.ю

 Напоследък конкуренцията на кредитния пазар се е увеличила осезаемо. Ето защо забелязваме, че банките са възприели друго отношение към лошите платци.

Дори и да не можете да вземете заем, без да сте проверени в Централния кредитен регистър, банките гледат на длъжниците с други очи и, когато е уместно, им дават пари, както правят н кредитните компании.

Разбира се, може би, имате дългове. Но колко големи са те? Всеки кредитен доставчик има своя политика и спазва свой регламент. Ако възнамерявате да изтеглите кредит е добре да си отговорите на няколко въпроса.

Плащали ли сте вноските си, без да надвишавате срока, посочен в договора ви за кредит или може би в един момент е възникнал проблем и не сте могли да изплатите кредита си? Ако, обаче, сте се мобилизирали и например сте заминали за чужбина и след няколко месеца сте се върнали и със заделените пари сте изплатили наведнъж всички дължими суми, за да нямате повече дългове, то това може да бъде ваше предимство, когато кандидатствате за кредит.

Може да се случи името ви да влезе в базата данни на ЦКР без ваше знание. Това може да бъде в следствие на допусната грешка, при която една банка или кредитна компания може да информира Регистъра, че имате неплатени задължения. Вие обаче имате право да оспорите грешката.

Има и друг вид ситуации, при които вие имат отрицателна кредитна история, но се нуждаете спешно от кредит. В такъв случай, може да кандидатствате за кредит без справки или за кредит без проверки.