Кредит за пластична операция

Търсите кредит за пластична операция?

В момента банките разполагат с продукти в евро и лева или други валути с максимална стойност приблизително до 10 000 лева. Периодът за връщане на парите може да бъде определен от кредитора или да бъде посочен от клиента. Продължителността на тези заеми, отпускани от банките, е минимум 6 месеца и максимум 5 години.

 


КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >>


Небанковите финансови институции, които нямат чак толкова бюрократични процедури, колкото в случая с банките, са по-гъвкави по отношение на изплащането и сумата, отпусната за кредитиране на личните ви нужди. В кратък срок може да се получи бърз заем и той може да струва от 100 до 10 000 лева. Някои институции също могат да имат заеми за определени периоди от време. Всяка кредитна компания е свободна да избере собствен набор от правила относно предоставената сума, погасителния период и начислената лихва.

Въпреки че тези кредитни компании са различни от обикновените банки и много по-достъпни, относно техните вътрешни правила, те в същото време са сигурни източници на финансиране, защото са контролирани от БНБ.

Как мога да получа личен заем за пластична операция?

Ако сте български гражданин от 18 години до 70 години, имате валиден документ за самоличност (лична карка, удостоверяваща вашето постоянно местоживеене) и документ, който доказва месечната сума на доходите ви, то няма причина такъв заем да ви бъде отказан. Също така, кандидатът ще бъде проверен в базата данни на ЦКР, защото на хората с лоша кредитна история обикновено такива заеми за пластична операция, се отказват. Месечният доход трябва да попадне над определен праг в зависимост от исканата сума.

В зависимост от стойността на заема, от банката може да се поиска минимален стаж на последната позиция в настоящата ви работа. Също така, банките имат право да поискат писмено съгласието на кандидата, за да го проверят в архивите си. Ако клиентът трябва да заеме големи суми пари, той или тя може дори да се наложи да предложи обезпечение като например недвижим имот.