Кредит за ученици. Възможно ли е отпускане на кредит за ученици?

Заем за ученици – възможно ли е?

Кредити за ученици е кредит от групата на кредитите без доказване на доход. Задължително условие за този вид кредит е клиентът да има навършени 18 години и да разполага с лична карта. Това е вид кредит, за който не е необходимо потребителят да има съдлъжник, защото той е пълнолетен и отговаря на общите критерии на финансовите организации. Това означава, че той може да бъде отговорен за действията си и да понесе последствията от своето решение да поеме такъв финансов ангажимент.

Съществува ли заем за ученици?Заем за ученици е удобен кредитен продукт, лишен от ненужни формалности. Заемите за учащи ни позволяват да получаваме пари без да имам редовен източник на доходи. Парите, които получаваме, могат да се използват за всякакви цели и ние можем свободно да определим сумата, лихвите и датата на погасяване на кредита.

Кредити за учащи, навършили 18 години без доказване на доход не се предлагат от много кредитори. Когато се търсят тези видове оферти, си струва да се провери дали финансовата институция, която се занимава с кредитиране на лица над 18 години, не изисква доказателство за заетост (доказателство за доход).

Какво си струва да се знае?

Заеми за ученици, които навършени 18 години без доказателство за доходи могат да се предоставят традиционно по телефона, онлайн или лично чрез посещение на клон на фирмата за бързи кредити. Парите се усвояват в рамките на няколко часа в брой от упълномощен служите на фирмата от физически офис, чрез касите на Изи Пей и по банков път.

Заемите за ученици, навършили 18 години без доказване на доход, се предоставят само от небанкови финансови институции, тъй като банките са законово задължени да проверяват по-добре информацията на своите клиенти.

Небанковите институции не трябва да извършват подробен анализ на информацията за потенциалните кредитополучатели, благодарение на което процесът на проверка на заявленията и отпускането на заем е много по-бърз, отколкото при банковите дружества.