Кредит срещу ипотека

Кредит срещу ипотека или залог на жилище  и какво се случва с банковите и небанковите кредити

При съвременните финансови условия няма кой знае какви проблеми да се получи потребителски кредит срещу ипотека. Кредитните институции предлагат всякакви услуги. Един такъв продукт е заем срещу ипотека и много от банките го предлагат. Те се възползват от това, че този вид кредит може да бъде доста гъвкав. Към него банките често добавят някакви изисквания.Ипотеката, като обезпечение, е много силен елемент за банковите институции. Особено, ако всичко около нея, покрива банковите изисквания. Като например – имота да се намира в градска среда, да бъде достатъчно рентабилен на пазара в България и т.н. Ако собствениците покриват изискванията на банката, шанса да получат заем срещу ипотека се увеличава многократно.

Един такъв ипотечен кредит се отличава с фиксирана лихва. Лихвеният процент е относително нисък, а периода за погасяване на кредита е дълъг. Сумата, която можете да получите за ипотечен кредит, е много по-голяма от тази, за един потребителски кредит, например.

Източник:  http://creditizateb.net/