Лекарства против алергии

Изследванията през последното десетилетие предоставиха информация относно появата и лечението на алергични заболявания, включително дихателната алергия, бронхиална астма, алергичен ринит, атопичен дерматит, екзема и други. Тази статия предоставя преглед на последните постижения в разработването на антиалергични лекарства.

Самият термин антиалергични лекарства е широко понятие, отнасящо се до лекарства, които лекуват алергични реакции. Започвайки от втората половина на 19-ти век, където черното кафе (напитка с високо съдържание на теофилин) се предписва като лечение на пациенти с астма, до първата половина на 20-ти век, когато бронходилататорите се използват като лекарство за борба с астмата . Поради бавното им действие и доста ниската степен на ефективност, разработването на антиалергични лекарства беше критикувано в ранния си етап. Настоящата публикация има за цел да опише настоящите, както и новите патенти, както и обещаващите лекарства за лечение на алергия.

Повечето от действията на настоящите антиалергични лекарства са или да предотвратяват освобождаването на възпалителни медиатори, или да инхибират действията на тези медиатори върху техните целеви клетки.

Въпреки, че са положени много усилия за разработването на нови лекарства при алергии, алергичното заболяване все още не е напълно победено. Съвременните терапевтични подходи са ефективни при лечението само на симптомите на алергични заболявания, като не предотвратяват появата на алергии.
Напоследък са постигнати големи постижения в разбирането на алергичните заболявания. В резултат на това са разработени нови методи за лечение: ДНК ваксините с Th1-стимулиращи свойства и балансиращите Th2-медиирани лекарства, балансиращи имунните реакции, се превръщат в обещаващ заместител на имунотерапията срещу алергия. Промяната на местата за свързване на IgE, т.е. алергенните епитопи, както и новите открития на свойствата на антителата, насочени срещу човешките IgE, могат да бъдат друг подход за отслабване на алергичните реакции, както и лечение с т.нар. ентеровирусна ваксина. Други потенциални нови методи за лечение са използването на антицитокинова терапия, като например анти-TNF алфа, анти-IL-13 антитела и използването на Toll-подобни модулатори на рецепторите.

Въпреки че има многобройни възможни стратегии за разработване на ново лекарство всеки ден, леченията, насочени към имунното отклонение и имунотерапията с нейните модалности, са придобили значително значение, тъй като те носят надежда, че един ден медицината ще успее да модифицира алергичните заболявания и да се достига д дългосрочно излекуване.

Последните проучвания показват, че алергичното възпаление е основната патофизиология на алергичните заболявания и е тясно свързано с тяхното прогресиране и обостряне. Нашето разбиране за механизма на алергичното възпаление по отношение на терапевтичните агенти се подобри в последните години в резултат на имунологични и молекулярно-биологични изследвания. По-обширни изследвания ще позволят разработването на нови терапевтични средства за борба с алергичните заболявания. Тези заболявания са основен здравословен проблем, който засяга милиони хора по целия свят. Те представляват петото най-често срещано хронично заболяване във всички възрасти и третото по честота при децата. Човешките и икономически натоварвания, свързани с тези условия, са сериозни и вредят на социално-икономическото благосъстояние на обществото.

Алергичните заболявания представляват глобален проблем със значително въздействие върху медицинските разходи и социално-икономическите резултати. Освен това, както е документирано и се доказва в най-новата литература, тези патологии също имат отрицателни последици върху функционалните, емоционалните и психосоциалните аспекти на ежедневието. Използвайки валидирани и стандартизирани инструменти, е възможно да се оценят индивидуалните резултати. Понастоящем параметърът на качеството на живот, свързан със здравето, се използва в клинични тестове и проучвания на популацията и общественото здраве, като се предоставя цялостна картина както на заболяването, така и на неговото лечение върху качеството на живот. Докато много изследвания са разглеждали тази тема в различни области и са направени значителен брой изследвания, са необходими и допълнителни проучвания, за да се изследва използването на здравословно качество на живот както преди, така и след лечение на хората с алергични състояния.