Лихвен калкулатор. Сметни лесно!

Лихвен калкулатор кредити

Онлайн калкулаторът за лихви е полезен инструмент, с който можете да изчислите сумата на заема, да сравните офертите по размера на месечното плащане, размера на надплащането и лихвения процент. В този пост ще ви представим едни от основните видове кредитни калкулатори на лихви.

 

Калкулатор на разходите за потребителски заем

Калкулаторът за потребителски заем взема предвид редица допълнителни разходи, които могат сериозно да увеличат цената на заема. Това важи особено за потребителските заеми. Тъй като такива заеми са най-рисковите поради факта, че не съдържат допълнително обезпечение, банките са принудени да компенсират рисковете си с повишена рентабилност по тези заеми. Не всички банки са готови да вдигнат открито лихвения процент; мнозина предпочитат да го прикрият под формата на различни видове комисионни.

Заем за калкулатор на кола

Когато прави оценка на разходите, калкулаторът за авто заем може да вземе предвид много допълнителни разходи, свързани със заема, които могат сериозно да повлияят на общите разходи. Такива плащания включват различни банкови комисионни, изисквания за застраховка КАСКО и т.н.

Калкулатор за ипотечен кредит

Когато прави оценка на разходите, калкулаторът на ипотечния заем взема предвид много допълнителни разходи, свързани със заема, които могат сериозно да увеличат общите разходи по заема. Това включва както банкови такси, така и различни изисквания за застраховка.

Схемата за изплащане на анюитетни вноски предполага плащането на една и съща сума по заема всеки месец. Изплащането на дълга в началния етап е по-бавно, тъй като трябва да платите натрупаните лихви по заема. С диференцирани плащания в началния период е необходимо да се плащат големи суми, които ще стават по-малки с всеки следващ път. През целия срок на заема главницата се изплаща на равни вноски, но размерът на начислените лихви намалява всеки месец.