Мога ли да изтегля кредит, без да го връщам?

Дали мога да взема  кредит, без да го връщам е един често задаван въпрос на маса, който вълнува не малко хора не само в България!

За голямо съжаление има не малко лица, които изпадат в неплатежоспособност.  Трудно е да се отговри на този въпрос естествено!

Това което може да ви помогнем е ви инфорираме  какви последиците от необслужването на изтегления кредит.

Какво да правя, когато  наистина нямам никаква възможност да връщам кредита?

Понякога се случва поради  стечения на обстоятелствата човек да изпадне в неплатежоспособност и да не може да си обслужва заема. Съвета на повечето специалисти и консултанти е в такава ситуация е Вие да бъдете проактивни, а не финансовата институция.

Вие трябва да сте лицето, който търси банката ( или небанковата компания) и да  подаде сигнал, че има проблеми с обслужването на кредита. Не е във ваша полза да изчезнете от полезрението на банката и да не мога да Ви открият.  Не забрвяйте, че в крайна сметка банката е тази, която има интерес да си събере кредита и да бъде гъвкава заспрямо вас и обстоятелсвата.

 

Какво предприямат банките, когато изпаднете в неплатежоспособност!

Ако приемем, че вашата реакция е да изчезнете или се скриете и мине дълго много време, в което не могат да Ви намерият! Какво би се случило?.

 

ВАРИАНТ 1

Това което най-вероятно да стане е  банката или кредитната компания да продаде вземанията Ви на колекторска фирма, която ще направи всичко възможно  да върне кредита с психически ( законови ) атаки към вас и вашите близки. Може само да предполагате  какви проблеми може да си навлечете с колекторските фирми ( особенно с некоректното отношение на някои от тях ) .

ВАРИАНТ 2

Друг вариант ( сравнително по редък) е  банката или кредитната компания  да тръгне да претедидира за правата си, като ще Ви осъди. Законът предполага, че чрез извлечение на банковата Ви сметка, банката може да докаже безспорното си вземане, респективно да Ви осъди. Режима дори не е с уведомителен характер! Ще разберете, че сте осъден чак когато банката е дала вземането си за събиране от частен съдебен изпълнител. Интереса на ЧСИ е да събере вземането, възложено му от банката. Частният съдебен изпълнител има законовото правото да присъедини всички дългови вземания и да ги предяви за събиране пред Вас.

 Закон за фалита на физическите лица в България

В България към този момент нямаме Закон за фалита на физическите лица. По време на избори често се говори по тази тема, но на този момен не се вижда решение на хоризонта. Истината е, че имаме голяма нужда от пободен закон, тъй като във всяка нормално развиваща се държава имат такива закони, в които давата възможност след някакъв период от време всеки човек да може да започне на чисто.

 

Видове кредит според погасяването:

Редовни заеми
Тук влзиат всички кредити, които  всичко по погасяването е отразено за нормално. Главницата и лихвите се погасяват със забавяне до 30 дни.

Под наблюдение
Това са кредити със забавяния на вноските  в интервала от 31 до 90 дни.

Необслужван заем
Кредити с просрочия  от 90 до 180 дни. В този случай се отчитат големи нарушения в погасяването и кредиторите считат, че клиентът е в нестабилно икономическо положение, което поставя в риск изплащането на кредита.

Загуба
Зами касаещи просрочия за повече от 180 дни. Тук вече става дума за „съдебни кредити“, които се превръщат в обект на съдебно дело срещу клиента. Прието е да се заяви, че потребителя е в ситуация на несъстоятелност.