Какво е наложен платеж

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ е начин на събиране на стойността на стоката чрез превозвача на стоката. Изпращачът възлага на транспортна или пощенска организация да събере стойноспа на стоката от получателя и след това да му я предаде.