Последици за туризма заради коронавируса

 Китайските туристи са от Париж до Сидни, от Ню Йорк до Рим и къде ли още не. Паниката от коронавируса също е навсякъде, особено много в азиатските страни. В този смисъл внезапното намаляване на китайски туристи поставя на масата още един проблем заради коронавируса.

Оказва се, че не малко страни са планирали икономически резултати на базата на китайските туристи. Дори политиката им е била насочена към привличането на такива. Проблемът е в заложените очаквани приходи, които при рязкото намаляване на туристите, няма как да изпълнят бюджетите. Още повече много индустрии и малки бизнеси разчитат на туристите. Проблемът се увеличава и заради страхът у европейските туристи да пътуват до страни, в които се е появил коронавирусът. Вече има такива случаи. Това нарушава цялата туристическа мрежа в тези страни.

Някои туристически отрасли може да са готови да увеличат печалбите в благоприятни моменти и да приемат спад в неприятни такива. Въпреки няколкото добре капитализира авиокомпании и хотели, пътуванията и туризмът с нисък марж разполагат с малко парични резерви, за да се справят с такъв рязък спад на туристите. Броят на работните места, участващи в сектора, и естеството на неговия висок профил може да се превърне в политически въпрос, който изисква данъчни облекчения, стимули или друга подкрепа – още едно непредвидено действие за развитите икономики.