Регистраия на фирма – какво трябва да знаем

Да регистрираш фирма, означава да направиш дейността ѝ законово легална, като я регистрираш в Търговски регистър, който е към Агенцията по вписванията. Реално има много изписана информация в интернет каква точно е процедурата и някои по-смели предприемачи правят просто едно по-голямо проучване и започват да действат сами. Други избират да се консултират със специалист в сферата – юрист, който да им разясни подробно и разбираемо какво се изисква.

На практика са ви нужни две стъпки – да съберете нужните документи и да ги подадете в Търговския регистър.

Разлика между ЕООД и ООД

На територията на страната ни, най-често се регистрират фирми като ЕООД и ООД. Има само една специфична разлика между тях и тя е, че при  първите имаме едноличен търговец, а във вторите са налице един или повече съдружници.

Специфики по събиране на документи за регистрация на фирма

Процесът по събиране на документи, зависи от това колко сте организирани. Съветът на специалистите е предварително да бъде направен списък с необходими документи и да бъдат планирани стъпки на действие. Ако действате по този начин, ще Ви отнеме не повече от половин ден.

Физически трябва да посетите само две места – банка и нотариус. Това са и двете по-големи процедури. Отивайки в банката ще Ви бъде поискано да представите два документа – Дружествен договор и Учредителен протокол. На място ще получите и образец, за да знаете как максимално правилно да ги попълните. Това, което Вие ще поискате като услуга от банката е да отворите сметка на дружеството – набирателна сметка. Тя е по-специфична от обикновената и изисква да се вкара начален капитал, който има минимално ограничение. Ако собственика е един, началният капитал също е единичен; ако собствениците са двама или повече – всеки трябва да внесе еднаква сума. За да не губите време и да бъдете максимално практични, ще Ви посъветваме в този момент да заплатите и държавната такса за регистрация на фирма. Това може да бъде направено онлайн, а и на място в Търговския регистър, но ако можете да съчетаете две дейности в едно – защо не.

Следващата стъпка е да отидете при нотариус. Той като лице, представляващо закона, ще издаде договор, който назначава управител на дружеството Ви, който от своя страна с подписа си, се съгласява да изпълнява тази длъжност. Ако търговеца е едноличен, управител става той; ако са повече – решават кой от съдружниците да поеме тази отговорност. Разбира се, законът позволява да бъде наето и друго, странично лице, което да изпълнява функциите.

Има още няколко задължителни документа – Декларация по чл. 13, ал. 4, ЗТК и  Декларацията е по образец по чл. 141 и 142 от ТК

Подаване на документи

Осъществява се в Търговския регистър по три начина – физически, на място; онлайн или посредством опълномощено лице (адвокат). Процедурата по одобряване и вписване трае около 2-3 дни.

Източник: Firmatami.net