Рефинансиране на потребителски кредити

Хората, които са изтеглили потребителски заем преди известен период от време, имат възможност да поискат рефинансиране. Това до голяма степен се дължи на факта, че лихвените проценти напоследък са достигнали доста ниско ниво. Колко печеливш и ефективен е такъв ход, предстои да видим по-долу.

Дори онези, които не са в лошо финансово състояние, може да се изкушат от сега нататък да търсят по-добра оферта, особено след като банките започнаха доброволно да се отказват от комисиони за предсрочно погасяване. Същевременно небанковите финансови институция дори не начисляват такава такса за предсрочно погасяване на кредитите.

 Нека започнем с това, че рефинансирането включва замяна на текущия един или повече заеми със съответните лихви и комисионни с нов един обединен и, разбира се, по-изгоден заем. Когато искаме да рефинансираме нашите задължения, очевидно търсим по-евтин вариант, а това, върху което се фокусираме в началото, е лихвата.

При кредитите за недвижими имоти в евро например, лихвените проценти се движат надолу в малки граници в последно време. Може да се отбележи, че лихвите по личните заеми също са намалели, но не до желаното ниво. Финансовите небанкови институции също са поели изцяло курса на това намаление, така че по-нататъшните лихвени проценти по заемите в лева се очаква да продължат да намаляват.

Също така си струва да се спомене, че средният лихвен процент, при който българските банки дават заеми в лева и според който се изчисляват лихвените проценти по заемите в лева, е намалял.

Наред с всички тези предимства рефинансирането на потребителските заеми има и някои негативни аспекти, като допълнителните разходи, които трябва да се вземат предвид. Преди да бъде предоставено рефинансиране, се изисква писмено заявление за рефинансиране до банката или компанията. Тя може да бъде предоставена безплатно или срещу заплащане. Получаването на разрешение също може да бъде свързано с такса.