Светът затъва все повече в кредити

Според CNN през втората половина на тази годинае постигнато най-високото съотношение дълг към БВП в историята.

Както се казва, дългът не е брат. Независимо от това, в света дългът е огромен проблем, чийто размер нараства всяка година. Обобщавайки всички отношения на световния дълг, трябва да заключим – миналата година огромен дълг продължи да расте и достигна невиждани висоти.

Всъщност нов рекорд беше достигнат още през октомври, когато станаха известни данни за периода от януари до септември 2019 г. Глобалният дълг, който включва дълга на домакинствата (различни видове кредити, като ипотечни), корпоративни и държавни заеми, нарасна с 9 трилиона долара през първите девет месеца на миналата година.

Това означава, че до края на годината световният дълг достигна близо 253 трилиона долара (227 трилиона евро).