Справка в Централен Кредитен Регистър

За да може да  получите информация за вашата кредитна задлъжнялост, трябва да изпратите заявление до БНБ

Предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път.

Справка по електронен път от Централния кредитен регистър  може да вземе всяко физическо лице, което разполага с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис.

За да ползвате услугата ви препоръчваме да прочетете  Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на ЦКР. ВИЖ ТУК > 

Съгласно Наредба № 22 за ЦКР, справки по електронен път за информация от регистъра се предоставят безплатно на физически лица в 14-дневен срок.

 

Информация или справка за кредитна задлъжнялост може да Ви бъде предоставена от БНБ или при посещение  някоя банка, където попълвате молба  за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост. Тя може да се подаде само лично или от упълномощено лице с изготвено нотариално заверено пълномощно.