Дентален софтуер: 6 улеснения при използването на неговите функционалности

Въвеждането му ще окаже влияние в положителна посока на всяка стъпка от работния процес

Съвременните технологии ни предоставят редица възможности, за да постигнем отлична ефективност при минимални усилия. Когато те намерят приложение в бизнеса, това е още по-съществено, тъй като времето днес ни е по-ценно от всичко.

За специалистите със самостоятелен офис и дентална практика използването на софтуер е огромна крачка по пътя към успешното постигане на тази цел. Ето как може да улесните всяка стъпка от работния си процес:

График в онлайн пространството

Записването и отмяната на часове може да се случва безпроблемно само с един клик. Функционалността е така разработена, че да позволява откриване на свободните часове с лекота, съобразено с изискванията на пациентите. За вас сърфирането из календара е удоволствие, а графикът е оползотворен, така че да не се получава струпване или празни полета в работното време на зъболекарите.

Край на обемните папки с документи

Съхранението на данни на хартиен носител вече се превръща в отживелица. Въвеждането, преписването и трупането на обемни папки с документи е изключително обременяващ ангажимент. С дентален софтуер необходимите формуляри и въпросници се попълват онлайн. Имате опция да генерирате амбулаторни листове, информирани съгласия, като използвате логото на бранда си и да приключите бързо операцията, в готовност за подпис и принтиране.

Профил и досие на пациента

С помощта на зъболекарския софтуерен продукт изготвяте за минути електронно досие на пациентите си, което съдържа цялаа клинична и обща информация за него, включително проведеното и планирано лечение.

Системни напомняния

Системата може да бъде от полза и за това. Тя предлага вариант за автоматизирано напомняне, електронно потвърждение със съобщение или имейл, стига това да е в синхрон с очакванията на пациентите ви и да потвърдят, че желаят този вид услуга. Гарантирано така ще успеете да сведете до минимум процента на отменените часове във вашия график.

Фактуриране

Може да проследите всяко разплащане и да изготвяте отчети на месечна или дневна база. Допълнителен бонус е и издаването на фактури за постъпили суми, както и договори за разсрочено плащане. Финансовите въпроси определено не са за подценяване, за да запазите стабилното си положение на пазара, устоявайки на предизвикателствата от страна на конкуренцията.

Здравно осигуряване и разходи по касата

Ако имате договор с Националната здравноосигурителна каса, се налага периодично да изпращате документи и отчети. Софтуерът ще облекчи значително това задължение за служителите ви, както и когато се изискват справки за пациентите ви за използваните услуги при допълнително здравно осигуряване във фондовете.

DentalCloudPro – Дентален софтуер за оптимизиране на процесите на зъболекари и дентални клиники.