Финансиране на бизнес идеята ви – с кредит или чрез европрограми?

Когато стане въпрос за кандидатстване по европейски програми оказва се, че много от потенциалните ползватели, не са напълно наясно със стъпките и действията за реализация на подобен проект.
Ето защо нека да разгледаме малко по-подробно как се случва самото кандидатстване по европейски програми 2021.

Още в самото начало трябва да заявим, че процесът е сложен и изисква повече време. Добра идея е да се свържете с фирма за консултации по европейски проекти, за да се случат нещата по-бързо, по-лесно и да не допускате грешки при кандидатстването.

Какво е важно да знаете, ако сте се решили да канaдидатствате за европроект?

Първо трябва да преминете през така наречения подготвителен етап

Този етап включва точната формулировка на проектната идея, нейното разработване, на базата на внимателно проучване и надежден анализ.

Следващият етап е самото разработване на проекта

Нарича се представителен и включва пълно и детайлно описание на идеята по специфично зададен формат, както и попълване на формуляр за кандидатстване, който е изработен конкретно за съответна програма. Прилагането на всички необходими документи също се случва на този етап.

Необходимо ще е да представите и пълната документация, която се изисква, според критериите на съответната оперативна програма. Следва анализ на нуждите на съответната дейност, с която ще се занимавате, поставянето на конкретни цели, а също и преценка на някои базови фактори като начини за постигане на бизнес целите, средствата, които ще използвате за това, необходими технологии. Уточнява се и периодът през който ще бъдат постигнати определени етапни резултати.

Поставянето на цели е следващият етап

Целите могат да бъдат краткосрочни, дългосрочни или специфични, като всички те трябва да бъдат реални за реализация.

На следващия етап от кандидатстването по европроекти трябва изясните къде шансът ви да бъдете одобрени е най-голям.

Изготвяне на проектно предложение за финансиране

Прилага се и бизнес план, съобразен с всички правила и изисквания на оценителната комисия.

Същинският процес на кандидатстване по европейски програми изисква внимателна проверка на ниво стилистични или езикови грешки и окомплектоване на пакета с документи, според изискванията на оперативната програма, която сте избрали. Освен оригиналът, си подгответе и две копия – листи с формат А4 и разделени в отделни папки.

Когато този етап е завършен, предстои процес на оценка от оценителната комисия, която следва точни регламенти. Процесът на оценка включва някои критерии, например, вместването в съответния срок за подаване на документите, завършеността на документите, оценява се и самото съдържание.

Имате нужда от финансиране? Свържете се с Ино Консулт ЕООД в гр.София, бул Черни връх 26, вх. А, ет. 1