Безвъзмездни кредити или как да получите безвъзмездна финансова помощ

Съществуват два вида финансиране – пряко и непряко

За да получите безвъзмезден кредит от ЕС, трябва да кандидатствате чрез съответните управляващи органи в страната.
ЕС разполага с няколко различни програми за финансиране, по които можете да кандидатствате в зависимост от естеството на вашата дейност или проект.

Непряко финансиране

Тя се управлява от регионални и национални институции и обхваща до 70-80 % от бюджета на ЕС. Тя се реализира предимно с няколко големи фонда.

– Кохезионен фонд
– Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
– Европейски социален фонд
– Европейски фонд за морско дело и рибарство
– Европейски фонд за регионално развитие

Пряко финансиране

Безвъзмезден кредит се предоставят за конкретни проекти свързани обикновено след публична обява. Можете да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ, ако ръководите предприятие, която осъществява проекти в подкрепа на интересите на ЕС.

Научете повече тук >

ЗА КАКВО ФИНАНСИРАНЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Налице е широка гама от възможности за финансиране – бизнес кредити, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал.

Научете повече тук >

Безвъзмездни средства на физически лица

Европейският съюз предоставя безвъзмезден кредит и на физически лица, за да им помогне при изпълнението на проекти. Средствата могат да бъдат отпуснати за различни области. Имайте предвид, че ЕС рядко финансира проекти изцяло, безвъзмездните средства са по-скоро допълнително финансиране.

Възможности за финансиране по теми

 

Финансова помощ

ЕС предоставя заеми, гаранции и дялово участие като форми на финансова помощ в подкрепа на своите политики и програми.

Достъп до финансиране от ЕС