Възможно ли е бърз кредит от банка

Бърз кредит от банка

Известно е, че има възможност да се получат заеми от няколко институции едновременно, ако нямате отрицателна кредитна история, създадена от лоши кредити в миналото. В същото време е важно правилно и реалистично да оцените възможностите си за погасяване навреме на заема, за да не се озовете в ситуация, в която заемате от една компания, за да върнете пари на друга компания, като по този начин не успявате да погасите дълга си и се озовавате в кръга на кредитната задлъжнялост. За да се избегнат подобни неща, препоръчително е да се натрупа възможно най-много информация, дори ако кандидатствате за заем с нулев лихвен процент, който често включва минимални усилия от страна на кандидата.

 


КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >>


Ранните плащания могат да ви помогнат да се отървете от лихвите за периода на кредита. Когато решите да погасите предварително заема, лихвата се изчислява до момента на погасяване на кредита, ако говорим за пълно погасяване. При частично погасяване, говорим за освобождаване от лихви за броя на вноските, които пропускате. Трябва да се отбележи, че частичното или пълно погасяване обикновено може да бъде поръчано с определен % от възстановената сума или може да бъде безплатно, в зависимост от политиката на кредитното дружество или банката и вътрешните условия за отпускане на кредит.

На практика, когато вземате заем, задавате фиксиран или променлив лихвен процент, който се състои от таксите и комисионните на кредитора и лихвения процент. Сборът от тези суми съставлява годишния процент на разходите (ГПР).

Когато избирате типът на погасяване във вашия погасителен план е възможно да се спрете на променлив лихвен процент, който се характеризира с промяна на процента по отношение на броя на вноските и кредитния период.

Вторият вариант е този с фиксиран лихвен процент, където също играят роля броя на вноските и периода на кредита, но те не се променят и е по-лесно да се прогнозират. При този тип се генерира друг график за погасяване с дата на плащане. В зависимост от новия график за погасяване се планира плащането на лихвите.