Каква е давността на кредита ми? Какво трябва да знаете!

Каква е давността  на задълженията ми?

При натиск от колекторски фирми за неплатени сметки, не ви застрашава досъдебно производство, ако са изминали три години.

През последните години все по-често банки, мобилни оператори, ВиК дружества, Топлофикация и други доставчици на услуги се обръщат към колекторските фирми за получаване на своите средства от потребителите.


Давност за дълговете на физически лица


Ако при банките обикновено процесът протича като цесия, т.е. прехвърляне на вземания, колекторът изкупува лошите кредити, то при останалите видове оператори и дружества, проблемните средства се възлагат за събиране и в много по-редки случаи се прехвърлят, т.е. продават.

Добре е да сме информирани за това след какъв период, нашите задължения губят давност и какви са правата ни в такива ситуации.

Периодът на давност за банковите кредити е уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).


Абсолютна давност на кредити регламентиран в  чл. 112 виж тук >