Как да изчистим кредитна си история

Как да „изчистя“ кредитното си досие е често задаван въпрос при хората с лошо необслужвани кредити!

На кредитния пазар е възможно да се получи заем без проверка в Централния Кредитен Регистър. На лошите платци се предлага тази алтернатива за получаване на пари на заем от небанковите дружества. Освен това, някои небанкови институции предлагат възможността да получите рефинансиране, ако сте в списъка на нередовните платци в ЦКР. Това може да ви помогне да се отървете от натрупаните финансови проблеми.Изчистване на името „лош платец“ от ЦКР

Какво се случва, ако попадна в архивите на ЦКР и как мога да предотвратя това? Има и възможност за изтриване от Регистъра, но когато съзнателно сте забавили или не сте платили, въпреки че сте получили призовки и известия за плащане, тези клаузи със сигурност няма да се отнасят за вас. Тъй като тези клаузи се отнасят до изтриването на онези данни, които са въведени по начин, който отговаря на правните норми, няма документ, който да изтрие данните. Те се заличават автоматично едва когато изтече срока на давност, който е регламентирано да бъде четири години. Ако се интересувате от този въпрос, можете да разберете какво е законодателството, регулиращо дейността на това ЦКР, консултирайки се с експерт. Можете също така да разберете дали сте в ЦКР, като го изпратите писмо. Потвърждението може да се получи с обратна разписка по пощата или като отидете директно в седалището на институцията.

Ако се окаже, че сте в списъка с лошите платци, въпреки неприятната ситуация, все пак можете да получите заем. Същевременно, без да проверите историята си в ЦКР, нямате причина да се паникьосвате. След като стигнете до тук, единствената ви алтернатива е да кандидатствате за небанков заем. Важно е да се ангажирате сериозно и от тук  нататък да плащате вноските си по кредитите навреме.

 

Пълното изчистване на лошата кредитна история става 5 г. след погасяване на съответния кредит със забавени плащания над 30 дни

 

Свързани теми: