Справки на кредит или как да разбера дали имам кредит на мое име?

Как да проверя къде имам кредит?

Обикновено информацията в Централния кредитен регистър (ЦКР) се използва главно за определяне на допустимостта за отпускане на кредит на потенциалните кандидати. При краткосрочните кредити, които са с малък срок на изплащане и с неголяма сума, фирмите главно извършват анализ на приходите, с които клиентите ще могат да направят текущото плащане. Те не се интересуват от източника на доходи, а от това дали съществуват изобщо. Обикновено, за разлика от банките, кредитните компании не изискват доказателство за приходи, като за тях са приемливи средствата, които за банките не са. Това може да са постъпления от дълготрайни активи, обезщетение за безработица от Бюрото по труда, майчинство, пенсия за трудов стаж или за старост, пенсия по болест, наследствена пенсия, издръжка и т.н.

 Всички хора, които имат за цел да получат спешен кредит без справки, също трябва да мислят за разходите, които трябва да платят. Има много оферти с нулев лихвен процент, а дори и от банките са възможни безплатни кредити, когато приходите се появяват в базата данни и могат да бъдат проверени.

Трябва да стоите далеч от натрупването на дългове и когато възникнат непредвидени ситуации, трябва да приложите добре организиран финансов план.

Първо, трябва да намалите разходите си и ако все още имате нужда от пари, можете да се опитате да увеличите приходите си като си потърсите втора или почасова работа.

Само след това можете да приложите план Б и да поставите като цел получаването на бърз или потребителски заем с изгодни условия.

Ключът е да се направи интелигентен избор и да се отсаняте към вашия финансов ангажимент като отговорен длъжник. Като начало може да започнете с правилния начин за изграждане на финансова система, която да поддържа бюджета ви балансиран. Когато сте в ситуация, която изглежда необичайна и имате неотложни нужди, вие сте подложени на стрес и може да се почувствате в безизходица. С добро планиране можете да получите парите, от които се нуждаете и да си възвърнете контрола над собствените си финанси.